Varmepumper

GK tilbyr installasjon og service av alle typer varmepumpesystemer for næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har komplette konsepter for luft-til-vann- og vann-til-vann-varmepumper. 

Skift ut oljefyren nå

Som en del av klimaforliket i Stortinget vil det etter 2020 ikke lenger være tillatt å benytte fossilt brensel oljefyr til oppvarming. Det er ingen grunn til å vente med å bytte den ut; en varmepumpeløsning vil gi store besparelser. GK har ferdige konsepter for næringsbygg, borettslag og sameier som ønsker å bytte til varmepumpe.

På kort sikt vil denne prosessen for mange oppleves som en uønsket utgift, men med riktig valg av løsning vil investeringen redusere energibruket betydelig.

Det finnes også gode støtteordninger for borettslag og sameier. Les mer.

GK tilbyr installasjon og service av alle typer varmepumpesystemer for næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har komplette konsepter for luft-til-vann- og vann-til-vann-varmepumper.

Luft-til-vann er foretrukket løsning der det av ulike grunner ikke er hensiktsmessig å borre energibrønn eller legge ut slange i sjø eller jord. Luft-til-vann er ofte det rimeligste alternativet.

Vann-til-vann krever energi fra en vannkilde. Det vanligste er å borre en 50 til 200 meter dyp brønn (bergvarme) eller legge en slynge ut i sjøen (sjøvann). Vann-til-vann oppnår høye virkningsgrader også ved de laveste utetemperaturene.

Kostnaden på en komplett varmepumpeløsning er avhengig av energibehoveet som skal dekkes. GK har en landsdekkende organisasjon med lang erfaring og lokal kunnskap som sikrer deg riktige løsninger og optimal kost-nytte. Vanligvis vil en investering betale seg selv i løpet av 4-6 år. Ta kontakt for et prisoverslag.

Våre rådgivere hjelper deg også å finne frem til hvilke støtteordninger ditt bygg kvalifiserer for. Les mer.

Bestill service på din varmepumpe

Som alle andre tekniske installasjoner krever også varmpeumper jevnlig vedlikehold. Vi har dyktig servicepersonell over hele landet. Ta kontakt for et tilbud fra ditt lokale GK-kontor.

Ta kontakt for et prisoverslag

Luft til vann

Luft til vann-varmepumpe fra RC Har du allerede et vannbårent varmesystem (radiatorer) vil luft til vann være et enkelt - og ofte det rimeligste - alternativ. Vi har eksklusive avtaler med to av markedets ledende produsenter av luft til væske-varmepumper.

Denne typen varmepumper henter energi fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i bygget via vannbåren varme eller radiatorer.

GK valgte selv å benytte seg av varmepumper da Miljøhuset GK ble bygget i 2012. Næringsbygget er et av landets aller mest energieffektive bygg. 

Sjøvann

Sjøvann-varmepumper overfører varmen fra sjøen til vannbårne distribusjonssystem.

Sjøvann holder en konstant temperatur ved en viss dybde hele året, og er et gunstig alternativ dersom bygget ditt ligger ved sjøen.

Investeringskostnadene for en sjøvannvarmepumpe er noe høyere enn for en luft til luft-løsning, men gir til gjengjeld en sikrere og mer stabil gevinst. 

Bergvarme

Bergvarme henter ut varme lagret i grunnen. Varmepumpen henter energi fra et 100 til 250 meter dypt hull boret i bakken.

Varmen fra grunnfjellet blir overført til et vannbårent distribusjonssystem.

Denne typen varmepumpe er effektiv hele året gjennom. Anlegget tar liten plass og krever lite vedlikehold, samtidig som den gir minimalt med synlige inngrep og gir de høyeste virkningsgradene. 

Jordvarme

Jordvarme henter, akkurat som bergvarme, energien som er lagret i bakken.

Ved å legge en sløyfe med rør en meter under bakken hvor temperaturen er stabil på rundt 4 grader, henter varmepumpen ut energi som varmer opp ditt bygg.

Denne typen varmepumpe krever relativt store utendørsarealer.

Luft til luft

Dette er en økonomisk gunstig løsning som enkelt kan installeres uavhengig om du har vannbåren varme eller ikke. En luft til luft- varmepumpe genererer tre ganger mer energi enn den bruker.

Det er også mulig å reversere denne typen varmepumper i sommerhalvåret og benytte den til å kjøle ned ditt bygg.

Utstyrt med forskjellige typer filter vil luft til luft-varmepumper også føre til bedre innendørsluft fri for forurensende partikler fra trafikk og industri.

Custom sub menus