Kulde og varmepumpe

GK Kulde kan designe, prosjektere, levere og installere alle typer varme- og kjøleanlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse varmepumpesystemer i nye så vel som eksisterende bygg.

GK Divisjon kulde

Er en av Norges ledende kulde- og varmepumpe-entreprenør. Vi har som målsetning å bli den foretrukne leverandør av fag- og produktkompetanse, og vi skal skape merverdi for prosjektene og våre kunder - og bidra til å styrke selskapets konkurranseevne.

GK Kulde bidrar vesentlig til å styrke selskapets rolle i energisentral- og varmepumpe-markedet, og utvikle nye kommersielle løsninger i tett samarbeid med øvrige deler av GK Inneklima samt våre søsterselskaper. Vi innehar høy kompetanse i salg og prosjektgjennomføring, solide produkter med høy kvalitet og effektive støttesystemer og serviceapparat.

GK Kulde kan designe, prosjektere, levere og installere alle typer varme- og kjøleanlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse kjøle og varmepumpesystemer i nye så vel som eksisterende bygg.

GK Kulde er organisert som en divisjon i GK Inneklima, med 10 Kulde-avdelinger over hele landet – og til sammen 96 medarbeidere.

Les mer om våre løsninger her

Leveranseomfang

GK Kulde opererer i ulike markeder:

 1. RC Isvannsmaskiner og varmepumper.
  Luft/vann – væske vann maskiner med typiske kapasiteter fra 25-4000 kW. GK Kulde leverer disse produktene med igangkjøring og serviceavtale.
 2. Datasenter
  GK Kulde designer og prosjekterer kjøleløsninger til alle typer datasenter i tett samarbeid med GK Rør og GK Elektro. Igangkjøring og serviceavtale leveres alltid av GK Kulde.
 3. Energisentraler
  GK Kulde prosjekterer og leverer totale løsninger iht. kundens ønsker og krav. Kapasiteten på energisentralen kan variere fra 50 kW opptil mange MW. Systemløsning, styring, type maskiner, kuldemedievalg, LCC beregninger og serviceavtaler besørges av GK Kulde sin fagstab.
 4. Varmegjenvinning
  Varmepumpeteknologi er perfekt for å gjenvinne restvarme fra mange ulike prosesser. Med CO2-teknologi kan vi levere 80-90°C. Sentrale stikkord; service/optimalisering av kjøleanlegg vs kjølemaskin, og varmeanlegg vs varmepumpe.
 5. Kjøle & fryseanlegg
  Anlegg bygget opp av prefabrikkerte elementer i alle størrelser i hovedsak til oppbevaring av næringsmidler. Hoteller, bensinstasjoner, kjøle & fryselager, distribusjon, dagligvare, osv. Anlegg designes og prosjekteres med utstyr fra egen import eller kjøp fra andre, avhengig av funksjonen som skal ivaretas.
 6. Prosessindustri
  Fiskeoppdrett, plastindustri, bryggerier.

Utstyret leveres for en stor del gjennom egne agenturer. GK utfører service og vedlikehold på alle typer kjølemaskiner og utstyr, likså drift og rådgivning i forbindelse med komplekse varmepumpesystemer. Det er store energi-kostnader knyttet til kjøleanlegg. Vi kan bidra med energieffektive løsninger. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg. Effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk er et nøkkelord. For selv om det ikke er GK som skal betale regningen i fremtiden, så oppfatter vi det som vår plikt å anbefale de systemene som er mest effektive i forhold til energibruk.

I de senere årene har GK satset sterkt på å bygge kompetanse og kapasitet for å dekke markedets behov, og våre fagpersoner innenfor kulde designer, leverer og monterer effektive kuldeanlegg som tilfredsstiller både de brukermessige behovene og myndighetenes krav innenfor håndtering av kuldemedier.

RC Group

GK Kulde er importør av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group.

 • Dataromskjølere
 • Luft og vannkjølte isvannsmaskiner
 • Luft / vann  og væske/vann varmepumper

RC har lansert flere nye og spennende produkter i sin ECO-serie med UNICO- og FRIGO-isvannmaskiner som benytter miljøvenlige kuldemedie med HFO1234ze.

Les mer om dataromskjøling fra RC Group


Les mer om kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group her

Samsung

GK Kulde selger og installerer Samsung produkter for næringsbygg.

Se her for mer informasjon om Air Condition og varmepumper fra Samsung

Custom sub menus