Kulde og varmepumpe

GK Kulde kan designe, prosjektere, levere og installere alle typer varme- og kjøleanlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse varmepumpesystemer i nye så vel som eksisterende bygg.

GK Kulde leverer:

• Datakjøling
• Komplette anlegg til dagligvarebransjen
• Kjøle- og fryserom til kantiner, sykehus/sykehjem, hoteller,
  restauranter, kiosker, bensinstasjoner mm.
• Kjøle- og fryselager til næringsmiddelindustrien og logistikkbedrifter
• Klimakjølingsanlegg til isvannsbaserte- og DX-anlegg

Utstyret leveres for en stor del gjennom egne agenturer. GK utfører service og vedlikehold på alle typer kjølemaskiner og utstyr, likså drift og rådgivning i forbindelse med komplekse varmepumpesystemer. Det er store energi-kostnader knyttet til kjøleanlegg. Vi kan bidra med energieffektive løsninger.

Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg. Effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk er et nøkkelord. For selv om det ikke er GK som skal betale regningen i fremtiden, så oppfatter vi det som vår plikt å anbefale de systemene som er mest effektive i forhold til energibruk.

I de senere årene har GK satset sterkt på å bygge kompetanse og kapasitet for å dekke markedets behov, og våre fagpersoner innenfor kulde designer, leverer og monterer effektive kuldeanlegg som tilfredsstiller både de brukermessige behovene og myndighetenes krav innenfor håndtering av kuldemedier.

Les mer om våre løsninger her

RC Group

GK Kulde er importør av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group.

  • Dataromskjølere
  • Luft og vannkjølte isvannsmaskiner
  • Luft / vann  og væske/vann varmepumper

RC har lansert flere nye og spennende produkter i sin ECO-serie med UNICO- og FRIGO-isvannmaskiner som benytter miljøvenlige kuldemedie med HFO1234ze.

Les mer om dataromskjøling fra RC Group


Les mer om kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group her

Samsung

GK Kulde selger og installerer Samsung produkter for næringsbygg.

Se her for mer informasjon om Air Condition og varmepumper fra Samsung

Custom sub menus