None

Q&A om koronasmitte (coronaviruset)

Skrevet 12. mars 2020 av Redaksjonen
Vi i GK har fått en del henvendelser i forbindelse med koronasmitten her i Norge, og ser et behov for Q&A om Koronasmitte.
Redaksjonen

Spørsmål: Er det risiko for tilbakeføring av virussmitte fra roterende gjenvinner?

Svar: GK får flere spørsmål om virussmitte, roterende gjenvinner og ventilasjon. Vi har ikke funnet tilbakeføring av virus via roterende gjenvinner beskrevet i vitenskapelig litteratur. Dette har med andre ord ikke vært et tema, sannsynligvis fordi det ikke er påvist, eller vurdert som en sannsynlig smittevei. Risikoen for luftbåren smitte skjer i lokaler hvor det er en smittebærer som sprer virus på virusbærende aerosoler. Her vil vi nevne at god ventilasjon, med høyt luftskifte, reduserer risikoen for luftbåren virussmitte i et lokale. Det er liten risiko for at virusbærende aerosoler blir med inn i avtrekket og gjennom avtrekkskanalnettet uten å feste seg på kanalflatene. Videre er det liten risiko for at virusbærende aerosoler luftbårne passerer avtrekksfilteret i ventilasjonsaggregatet. Om det skjer, så er det liten risiko for overføring på grunn av liten lekkasje. Virus er avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod etc. Levetiden er derfor som regel kort utenfor et levende menneske.

Spørsmål: Er det risiko for virussmitte ved filterskift?

Svar: Vi bruker følgende rutine for filterskift for å unngå smitterisiko ved filterskift: Ved filterskift skal engangskjeledress, munnbind/støvmaske (minimum P2) og engangshansker benyttes. Det brukte filteret trekkes inn i medfølgende avfallssekk (leveres med nye Camfil-filtre) som forsegles før transport til deponi/forbrenning. Egne forseglbare avfallssekker må tas med hvis de ikke følger med de nye filterne. Engangskjeledress, munnbind/støvmaske og engangshansker kastes i avfallspose som forsegles etter filterskiftet.

Spørsmål: Hjelper det å skifte filtre for å redusere korona-risiko?

Svar: Nei, det er ikke risiko for at korona-virus kommer inn med inntaksluften.

Spørsmål: Kan vi bruke omluft-funksjon i disse «Korona-tider»?

Svar: GK anbefaler ikke bruk av omluftsfunksjon i bygninger hvor det er flere personer tilstede. Anlegg som normalt bruker en omluftsandel, som svømme-, bade og velværeanlegg, bør hvis mulig driftes som 100 % friskluftsanlegg inntil vi vet mer om Korona-smitterisiko?

Icon Til alle kunder og samarbeidspartnere av GK
Custom sub menus