GK har inngått stor serviceavtale for NTNU

22. februar 2023
GK skal utføre service og vedlikehold på NTNU sine kjøle- og fryseanlegg i Trondheim. Avtalen på inntil seks millioner per år er den største serviceavtalen selskapet noen gang har inngått på kulde i regionen.

Ifølge regionsdirektør i GK Arne Petter Kjøraas, ble GKs lange erfaring med miljøvennlige kuldemedier og komplekse anlegg avgjørende i anbudsprosessen. 

– NTNU er en veldig spennende kunde for oss. De har et stort fokus på bruk av naturlige kuldemedier i sine kjøle- og fryseanlegg, som er mer miljøvennlige alternativer til de tradisjonelle kuldemediene. Dette er noe vi har jobbet med mye med, sier Kjøraas.  

Avdelingsleder i GK, Geir Arne Bredesen, forklarer at erfaringer fra kunder som Equinor, SINTEF og St. Olavs hospital ble utslagsgivende i anbudsprosessen. Han håper GK kan bygge videre på fagkunnskapen de har opparbeidet seg innen naturlige kuldemedier. 

– I tillegg til at vi skal ha ansvar for de mer tradisjonelle kjøle- og fryseanleggene i forbindelse med kantine og kjøkken, vil avtalen innebære mer komplekse anlegg i undervisningslaboratorium, og nedkjøling av datarom, sier Bredesen. 

Se også:

Kulde og varmepumpe
Les mer

Best forhold mellom pris og kvalitet

Kundeforholdet skal i første omgang vare i to år, men med muligheter for forlengelse i inntil to år til. GK skal ha kunden sammen med Bartnes. I NTNUs avtaledokument kommer det frem at Bartnes og GK har de tilbudene som har best forhold mellom pris og kvalitet. 

«Begge har gitt tilbud med en god pris, og skiller seg positivt ut innenfor tjenestekvalitet. Begge tilbyderne har en fleksibel organisasjon gjennomgående relevant kompetanse og høy kapasitet, og kan vise til meget god kompetanse og erfaring på naturlige kuldemedium som vil bidra til å dekke våre behov på en god måte.»  

Videre kommer det frem at begge leverandørene var de beste på servicerapporter som gir oppdragsgiver meget god informasjon.