Arendalsuka 2023: GK er med å sette agendaen

8. juni 2023
Hvorfor er godt inneklima i bygg avgjørende for folkehelsen, hvordan kan byggenæringen spille en enda viktigere rolle i det grønne skiftet og hvordan får vi til mer mangfold? GK er med på Arendalsuka for å sette agendaen.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året. 

Byggene våre er en integrert del av samfunnet og hvordan byggene brukes og fungerer har mye å si for både mennesker og bærekraft.

Under Arendalsuka retter vi fokus på viktige problemstillinger, utfordringer og ikke minst muligheter som krever handlinger fra både myndigheter, næringsliv og forbrukere.

Hvorfor er GK med på Arendalsuka?

Hør hva konsernsjef Kim Robert Lisø sier om hvorfor GK er med på Arendalsuka og Bygg Arena Arendal.

Våre debatter:

Bygg Arena Arendal

GK er også i år med i Bygg Arena Arendal som er et fellesskap med over 40 ledende virksomheter og organisasjoner i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Målet er å skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskaping.

GK er med i utviklingen av flere av arrangementene under Bygg Arena Arendal:

Klimakutt i byggebransjen: Et luftslott uten standardiserte data

Tirsdag 15/8, kl. 10:30 - 11:20, Baker Jørgensen, 2. etg, sal A (arrangementet blir streamet)

I flere tiår har vi satt strøm på papir og kalt det digitalisering, men for å få fart på den grønne omstillingen og sørge for å få lønnsomhet inn i den sirkulære økonomien må vi snakke om data, ikke bare digitalisering. Byggene våre er kapital i en fremtidig sirkulær økonomi, da trengs et standardisert digitalt språk for å utløse det grønne potensialet i våre bygde omgivelser.

Hvem skal drive utviklingen?

Visjonen er klar, fremtiden er maskinlesbar informasjon uansett om materialene er nye eller ombrukte. På den måten kan vi få skalerbare sirkulære løsninger som reduserer avfall, øker effektiviteten og reduserer karbonutslipp.

I denne debatten vil bransjeeksperter og ledere komme sammen for å diskutere hva som skal til for å komme videre med etableringen av et standardisert digitalt språk. De vil også diskutere myndighetenes og industriens rolle for å sikre bred adopsjon og suksess.

Se hele programmet på arendalsuka.no

Energieffektivisering – for lite og for saket. Sett strømstøtten i arbeid!

Tirsdag 15/8, kl. 12:20 - 13:10, Baker Jørgensen, 2. etg, sal A (arrangementet blir også streamet)

Marsjordren fra Energikommisjonen er klar: Mer av alt – raskere og kommisjonen peker med rette på behovet for et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg.

Hva vi kunne fått om 10 prosent av strømstøtten i stedet ble brukt til energieffektiviseringstiltak for husholdninger eller kommuner?

Vi spør om ikke strømstøtten i stedet burde vært satt i arbeid. Ved å gi husholdninger, bedrifter og kommuner en gulrot til energioppgradering og energisparing i eksisterende bygg, kan vi oppnå både varige økonomiske og ikke minst klimamessige gevinster i form av lavere energibruk og frigjøring av konfliktfri kraft.

  • Hvordan skal vi lykkes med å få realisert potensialet på 10-20 TWh frigjort energi fra bygg når tusenvis av bygg skal rehabiliteres de kommende årene?
  • Hvordan får vi husholdninger til å investere i langsiktige tiltak? Ikke bare motivert av strømpris.
  • Hvordan får vi kommunene til å investere i tiltak i rehabiliteringsprosjekter?
  • Hvilke virkemidler bør politikerne stille til disposisjon for å få disse investeringene i gang?

Se hele programmet på arendalsuka.no

Er kvotering riktig virkemiddel for å oppnå økt mangfold?

Onsdag 16/8, kl. 13:40 - 14:45, Baker Jørgensen, 2. etg, sal B (arrangementet blir streamet)

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, men er også blant landets mest mannsdominerte bransjer. Målrettet jobbing for å oppnå bedre kjønnsbalanse og bredere mangfold har så langt ikke gitt de resultatene næringen ønsker.

Dagens regjering ønsker å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

  • Er kvotering på styrenivå rett medisin for å oppnå større mangfold og bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse?
  • Kan målsetningen om økt kjønnsbalanse rettferdiggjøre kvotering også i andre lederstillinger i vår næring?
  • Finnes det andre virkemidler som kan være bedre for å oppnå større mangfold innenfor et rimelig tidsperspektiv?

Se hele programmet på arendalsuka.no

Bygg Arena Arendal Ung - spennende arbeid til alle

Torsdag 17/8, kl. 11:30 - 12:15, Torvscenen

Det er for få fagarbeidere i Norge. Vi må øke rekrutteringen, og få større mangfold i bygg og anleggsnæringen i Norge. På Bygg Arena Ung møter vi fire unge som har valgt yrkesfag som forteller om sin hverdag, hva de gjør og hvordan de trives.

Komiker Jonis Josef er konferansier og lover masse gøy fra Torvscenen i Arendal og spennende kåring av «Byggmesternes Mester» der fire ungdomsskoler konkurrerer.

Se hele programmet på arendalsuka.no

Se opptak av arrangementet