Miljøvennlig oppvarming: varmepumpe

Varmepumpe blir stadig vanligere og er populært blant huseiere.

Vi har lang erfaring med å installere energieffektive og lønnsomme anlegg og ser raskt når eksisterende installasjoner kan gjenbrukes og når det ikke er å anbefale. Har du et gammelt anlegg, sanerer og fjerner vi det effektivt og forskriftsmessig og sørger alltid for at du får riktig dokumentasjon.

Vi hjelper deg med å finne den løsningen som passer best for din bolig. Vi gir gode råd, og hjelper deg selvsagt med installering, service og vedlikehold på din varmepumpe. Vi kommer gjerne hjem til deg på gratis befaring.

Luft-til-vann-varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumper utnytter varme fra lufta til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. I tillegg til å gi deg lavere energibruk enn strøm, får du et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.

Løsningen er lønnsom for alle som har stort varmebehov. En enebolig med et strømforbruk på cirka 25 000 kWh i året kan spare cirka 8 800 kWh ved å bytte til en luft-til-vann-varmepumpe. 

Luft-til-vann-varmepumpe egner seg for deg som:
  • er på utkikk etter en fornybar varmekilde
  • bor i et hus som bruker over 25 000 kWh i året
  • bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong
  • skal erstatte den gamle oljefyren
  • har vannbårent varmesystem i huset

Væske-til-vann-varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumper, også kalt bergvarme-, jordvarme- eller sjøvarmepumpe, bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Oppvarmingen gir lavere energibruk enn strøm. I tillegg til å redusere strømregningen, gir den et godt inneklima og jevn og god varme i hele boligen. En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25 000 kWh per år. Installerer du en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11 100 kWh i året.

Væske-til-vann-varmepumpe egner seg for deg som:
  • ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
  • har bolig som har et totalt energiforbruk på over 30 000 kWh per år.
  • skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
  • har bolig med vannbårent varmesystem.

Innredet bolig med belysning

Bestill gratis befaring

Kontakt ditt lokale GK-kontor