Vår historie

Vår historie

- Fra lokal Norsk ventilasjonsentreprenør til ledende Nordisk inneklimakonsern.

I 2014 feiret GK 50 år. Selskapet har opplevd en jevn og dynamisk vekst, fra en sped start i Oslo til et nordisk inneklimakonsern med misjon om et bedre miljø.

En sped start

Kristian Nordberg (til venstre) og Gunnar Karlsen ved oppstarten av Nordberg og Karlsen a.s. I 1964 etablerte Kristian Nordberg en liten bedrift som drev med ventilasjons- entrepriser og eiendom. Tre år senere fikk han følge av Gunnar Karlsen og firmaet fikk navnet ”Nordberg og Karlsen a.s”. De to drev i felleskap frem til 1981, da de separerte og Gunnar Karlsen overtok driften av selskapets entreprenørdel.

Firmaet fikk navnet Gunnar Karlsen (GK), og utviklet grunnlaget for den virksomhet vi i dag kjenner.

GK begynner å vokse 
Bildet viser GKs første kontorer i Brynsveien 5 i Oslo. Hovedkontoret ble senere flyttet til Østensjøveien 15. En ambisjon om å utvikle firmaet til en riksdekkende virksomhet ble kjennetegnet til GK. Kontorer ble tidlig etablert i Porsgrunn, Ålesund, Molde, Hamar, Førde, Mo, Trondheim og Bergen. Senere fulgte en rekke etableringer med en tydelig topp som følge av oppkjøpet av Glent & Co.

Ekspansjon til Sverige  
Så starter eventyret om å bli størst i Norden. Den første etableringen i Sverige fant sted i 1998 da GK kjøpte EVR- Wahlings med kontorer i Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Göteborg, Kristianstad og Malmö.

Oppkjøp av Honeywell
Oppkjøpet av Honeywell’s norske avdelinger for byggautomasjon og ventilasjonsentrepriser i 1999 tilførte nye sterke avdelinger til GK.  Et videre grunnlager for ekspansjoner i region Nord og region Vest ble dermed lagt og GK var nå etablert i hele Norge.

Overtagelse av nytt selskap i Sverige   
I 2002 kjøpte GK firmaet Teknik & Fastighetsservice og fikk gjennom dette en sterk lokal organisasjon. Oppkjøpet dannet grunnlaget for videre ekspansjon i Sverige etter en periode med fusjonstilpasning mellom de to svenske organisasjonene.

Til Danmark 
I 2005 kom siste tilskudd på stammen, VG-Ventilationsgruppen A/S (nå GK DANMARK A/S), med hovedsete i Odense og virksomhet på Jylland, Fyn og Sjælland.

I 2011 kjøper GK Norge Jørstad Drift AS. Selskapet blir GK RØR AS.

Miljøhuset GK er et av landets aller mest energieffektive næringsbygg, og er trukket frem som et forbildeprosjekt av SINTEF Byggforsk. 1. juni 2012 flytter GKs hovedkontor inn i Miljøhuset GK på Ryen. Norges mest energieffektive kontorbygg. Med energieffektive løsninger og godt inneklima bidrar GK til et bedre miljø og bedre helse.

I 2014 kjøper GK T3 Klima Trøndelag og EK Automasjon AS.

GK ELEKTRO AS etableres i 2014. Samme år kjøper GK Elektro opp selskapene: Trondheim Elektro AS,  Ing. Hans Pedersen  og Økern Elektriske. I 2018 er GK Elektro en betydelig aktør i markedet etablert i ti forskjellige distrikter i Norge.

2017 var året der GK Sikkerhet AS etableres i Oslo for å kunne yte sikkerhetstjenester til GKs kunder. Sikkerhetsselskapet Jotel AS kjøpes og drives som et datterselskap. 

Ledende i Norden
Over 50 år etter sin etablering har GK blitt en ledende total teknisk entreprenør og serviceleverandør i Norden.

I 2018 er GK en betydelig bidragsyter både i bransjen, med nærmere 6 milliarder i omsetning, og i samfunnet generelt. Konsernet står sentralt i flere store prosjekter som det nye Munchmuseet, LHL-sykehuset ved Gardermoen, Scandic Lerkendal i Trondheim, energisparekontrakter over hele landet, det nye Østfoldsykehuset og GKs teknikere har som oppgave å sørge for at alle Statoils tekniske anlegg på land går som smurt.

Veien videre…
Basert på en tidlig etablert visjon om å være riksdekkende har GK hatt ekspansjon ”i veggene”. Dette fundament av vekstvilje, sammen med en uttrykt vilje til å profesjonalisere styrearbeidet og ledelse, har ført GK dit bedriften er i dag. Med profesjonelle ledere i det operative, i staber og i støttefunksjoner kan GK i dag vise til en veldrevet organisasjon med høy kompetanse i alle ledd.

GKs verdier

 

Custom sub menus