None
Steinar Fossen, styreleder i Piscada, Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for byggautomasjon i GK og Kyrre Isaksen, daglig leder i Piscada.

GK inn på eiersiden i Piscada – sammen om utvikling av teknologi for smartere og mer bærekraftige bygg

Skrevet 15. juni 2020 av Redaksjonen
Utviklingen av smarte bygg og fokus på energieffektivitet gjør det stadig viktigere å få helhetlig oversikt over alle tekniske installasjoner i et bygg. GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på Piscadas unike teknologiplattform. Nå går GK inn på eiersiden i Piscada for å støtte selskapets videre vekst.
Redaksjonen

Guro Steine
Guro Steine

Direktør kommunikasjon og bærekraft i GK Gruppen +47 41 28 83 82 I guro.steine@gk.no

GK har siden 2016 samarbeidet med IT-selskapet Piscada om utvikling av GK Cloud som er et skybasert styringssystem for bygg og byggporteføljer. Samarbeidet har allerede resultert i over 300 installasjoner av GK Cloud i hele Norge i både små og store private og offentlige virksomheter.

- GK og Piscada ønsker å videreutvikle vårt strategiske samarbeid og tar det nå over i en ny fase gjennom at GK går inn på eiersiden i Piscada via en emisjon på 10 millioner kroner. Dette er et viktig skritt i videre utvikling av morgendagens smarte bygg der GK ønsker å være en ledestjerne, ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark, sier Leif Øie, administrerende direktør i GK Inneklima.

Øie går samtidig inn som styremedlem i Piscada for å bistå selskapet med videre strategisk utvikling.

Et samarbeid som driver frem innovasjon
GK Cloud er spesielt tilpasset drift, overvåking og analyse av tekniske installasjoner i bygg. Driftsdata kan hentes fra nær sagt alle typer SD-anlegg eller overvåkingssystemer og samles via Piscadas teknologiplattform i ett enkelt grensesnitt som er tilgjengelig fra både PC, nettbrett og mobil.

- IoT og sensorer har bidratt til at alt fra pumper, ventilasjonsanlegg, lysstyring og adgangskontrollsystemer til temperaturer, fuktighet og plutselige spenningstap kan overvåkes fra apper. Det er imidlertid først når dette samles i ett oversiktlig helhetsbilde at de virkelige gevinstene kan realiseres. GK Cloud gjør det enkelt å holde oversikt over all teknikk i bygg og bidrar til forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske anleggene hos våre kunder, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for GK Byggautomasjon.

- Vi har et utrolig spennende samarbeid med Piscada og er imponert over hvordan de omfavner og utvikler ny teknologi og digitaliseringsmuligheter. For å ligge i forkant er det viktig å hele tiden være innovativ og tilby nye og mer moderne løsninger til kundene. Piscada og GK nærmer seg nå sluttfasen på innovasjonspartnerskapet med Bergen kommune «1000 bygg – 10 000 muligheter». Prosjektet har tatt frem flere nyvinninger innen drift av bygg, blant annet ved å ta i bruk maskinlæring som gir oss «smarte byggsignaturer». I tillegg til de mer innovasjonspregede prosjektene, er vi i fellesskap også godt i gang med kundeleveranser, bl. a. nytt toppsystem til Omsorgsbygg Oslo KF, sier Ekle.

Sikter internasjonalt
- Med GK inn som en strategisk deleier, tar vi Piscada ett skritt videre. Med frisk kapital får vi mulighet til videre vekst og utvikling av selskapet mot nye markeder blant annet i Sverige, Danmark og i Europa for øvrig. Bygg er en svært spennende bransje for Piscada og byggautomasjon og energistyring vil fremover bli avgjørende komponenter mot mer energieffektive bygg. Vi er svært glade for at vi får muligheten til å ta dette steget videre sammen med GK, sier Kyrre Isaksen, CEO i Piscada.

 

Om Piscada
Piscada er et Trondheimsbasert teknologiselskap som leverer en bransjeuavhengig og skybasert programvareplattform til kunder innenfor akvakultur, bygg og eiendom, generell prosesstyring og Industriell IoT. Selskapet ble etablert i 2009 som en spin-off fra SINTEF og har i dag 18 ansatte og en omsetning på rundt 16 millioner kroner. Piscada fokuserer på innovasjon og forenkling av industrielle IT-systemer, samt å bygge broer mellom automasjon og IT. Det finnes i dag ca. 2.000 installasjoner av Piscadas software og på kundelisten finnes selskaper som GK Gruppen AS, Hamstad AS, Mowi ASA, Lerøy Midt AS og Grieg Seafood ASA.

Om GK Gruppen
GK Gruppen er Skandinavias ledende leverandør av teknikk i bygg med en omsetning på over 6 milliarder kroner. Med rundt 3500 ansatte og 84 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

www.gk.no | www.gk.se | www.gk.dk

Custom sub menus