HMS-uke i GK

15. september 2022
Denne uka er det HMS-uke i GK i Norge.

– I GK har vi en nullvisjon når det kommer til arbeidsulykker. Menneskene i selskapet er vår viktigste ressurs og vi skal derfor jobbe sikkert eller ikke i det hele tatt, slik at alle kan komme trygt hjem fra jobb hver dag, sier administrerende direktør i GK Norge, Rune Hardersen.

Byggenæringen er en av de mest ulykkesutsatte næringene i norsk arbeidsliv. HMS-uka er derfor et viktig tiltak for å øke kompetansen og bevisstheten rundt HMS i selskapet.  

– Arbeidet med å skape en sterk HMS-kultur med fokus på høy trivsel, lav turnover og lave tall for sykefravær og skader er et arbeid vi aldri blir ferdige med. Vi skal jobbe for et sikkert og godt arbeidsmiljø hver dag. Ved å dedikere en uke til HMS, er målet at ansatte kan få kunnskap de kan dra nytte av i hverdagen, sier Rune.

Gjennom HMS-uka har GK et særlig fokus på de vanligste ulykkene i næringen. Det innebærer fallulykker, kutt- og stikk-ulykker og strømgjennomgang eller elektrisk støt. 

Kompetanseheving gjennom informasjonsvideoer  

Et av tiltakene i HMS-uka er deling av videoer med alle ansatte om ulike HMS-tema. 

– Lederne legger til rette for daglige, felles videopresentasjoner lokalt. Tanken er at alle ansatte i GK Norge skal se filmene og kunne delta i diskusjoner med kollegaer om relevante HMS-tema, hva som gjøres i dag og hvordan vi kan bli bedre, sier HMS-sjef i GK, Børge Løberg, og legger til: 

– Vi har valgt å bruke video for å nå ut til flest mulig av våre 2000 ansatte i GK Norge. I tillegg legger vi til rette ute i prosjektene våre for at også innleide, underentreprenører og kunder skal få delta i videofremvisningen, samt refleksjoner og diskusjoner i etterkant.

På den måten kan vi i få økt oppmerksomhet rundt HMS og finne løsninger for å løse noen av de største utfordringene vi har i dag, som kutt- stikkskader, fall og strømulykker.

– I GK ønsker vi en HMS-kultur som er synlig internt, for våre kunder, for våre samarbeidspartnere og ikke minst for de som venter på oss hjemme, avslutter Rune.

HMS i GK

GK opererer i en næring hvor det er høy risiko for ulykker, og vi legger derfor stor vekt på å fremme en kultur som skaper et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

Grzegorx Rakoczy jobber i rørvirksomheten i GK og Knut-Olav Bjørgum som servicetekniker i Inneklima