Byggfloken 2.0 – sirkulære forretningsmodeller i støpeskjeen

14. mars 2022
– Vi må finne nye forretningsmodeller for å transformere bygg- og eiendomsbransjen, sier divisjonsdirektør for byggteknologi og utvikling, Per Arve Ekle om motivasjonen for at GK ble med i Byggfloken 2.0.

Byggfloken 2.0 er en tverrfaglig prosjektgruppe for utvikling av nye forretnings- og samarbeidsmodeller i byggenæringen, med mål om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn. Byggfloken er initiert av Statsbygg og ÆRA og har brukt kreativ workshopmetodikk med kundeperspektivet i fokus for å komme frem til mulige løsninger som kan fremme bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen.

– Mye av utfordringen i byggebransjen er en silobasert verdikjede. Ofte er det sånn at GK og andre leverandører blir konkurranseutsatt og kun løsningen som er billigst i innkjøp blir valgt. Da er det sjelden den mest bærekraftige løsningen som blir valgt, sier Per Arve Ekle.

Må det være sånn videre, spurte aktørene i floken seg. Svarene de fant ble til 12 ulike konsepter med sirkularitet og digitalisering som viktige nøkkelord. Konseptene er nå under utprøving hos utvalgte kunder og samarbeidspartnere. For GK har deltakelsen gitt nye perspektiver på egen næring og forretningsmodell.

– Vi er villige til å ta mer ansvar og mer risiko for å fremme bærekraft og langsiktige valg. Hvis man vrir forretningsmodellen fra rent salg over til en tjenestebasert modell blir man mer proaktiv og kan ta mer ansvar. Der har kundeorienteringen i Byggfloken 2.0 gitt nye perspektiver, for hvis ikke verdien av tjenesten er bedre enn det man betaler, så sier man jo bare opp kundeforholdet. Det tvinger fram et livsløpsperspektiv i leveransene, forteller Per Arve Ekle.

Byggfloken 2.0 presenterte resultatene fra prosjektet i mars 2022, og GK vil fortsette å teste ut de nye konseptene i samarbeid med aktører fra floken, blant annet Statsbygg, Signify og Selvaag.

– Byggfloken 2.0 har gitt oss viktige perspektiver å jobbe videre med. Metodikken har gitt et veldig godt utgangspunkt for å finne nye løsninger, i tillegg til nettverk og ny innsikt. Nå kan vi få til noen gode piloter som kan vise hva vi kan få til i praksis, avslutter Per Arve Ekle.

Byggautomasjon

Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen.

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima