Skoleoppgaver gir stor verdi

20. juni 2019
Flere av bachelor- og skoleoppgavene som er skrevet i samarbeid med GK våren 2019 vil bidra til økt kundeverdi.

Oppgaven "Potensialet for gjenvinning av kjøleenergi fra varmegjenvinner i ventilasjonsaggregat" .skrevet av Even Fossberget Ruud, Klara Ringstad Lundgård og Selahatdin Eyyubi Paltaci ved Energi og miljø på OsloMet er en av åtte bacheloroppgaver skrevet i samarbeid med GK våren 2019.

– Dette er en veldig nyttig oppgave for oss, spesielt med tanke på sommeren i fjor og hva vi kan få ut av kjøling og energi. Dette går rett inn i vår kjernevirksomhet og drift, forteller Mads Mysen, fagdirektør i GK Inneklima.

– Veldig fornøyd

I løpet av våren 2019 har GK bidratt til 8 bachelor-, 3 master- og 1 fagoppgave. 27 studenter har jobbet iherdig med sine oppgaver. Tilbakemeldingene er svært positive og studentene sier selv at de har blitt tatt veldig godt imot i GK.

– Vi har blitt tatt imot med åpne armer og fått svart på alt vi har lurt på. Det er ikke noe som har vært umulig å løse, sier Stefan Rijic,som nylig leverte en bachelor i energi og miljø fra OsloMet.

Kristina Bjørnådal, ferdig med bachelor VVS fra NTNU, kan bekrefte dette:

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med GK og har fått tilganger til de programmene og informasjonen vi trengte. Det har vært helt perfekt.

Fikk jobb i GK

– Veilederen min spurte hvor jeg ville jobbe etter studiene, og jeg svarte GK, sier Lars Adrian Amundsen som har levert masteroppgave i Energi og miljø ved NTNU.

– Studieretningen min er såpass rettet mot det GK gjør og de er størst i Norge, så da måtte jeg bare ta kontakt, legger han til.

Amundsen er en av 3 studenter som har skrevet masteroppgave i samarbeid med GK og er nå ansatt etter fullført studie. Jens Kunter Bergersen leverte sin masteroppgave i Energi og miljø ved OsloMet, fikk også jobb i GK etter endt studie.

– GK var ett av de firmaene som utmerket seg som et sted man vil jobbe; det fremstår som en sosial og hyggelig arbeidsplass med kule prosjekter. Jeg tror jeg får jobbe med både store og små prosjekter, og med variasjon i hverdagen.

Hva har de skrevet om?

Temaene for oppgavene er mangfoldige og med nyttige resultater som kan hjelpe GK videre. Opgaven "Lastflytting og energilagringssystem med solcelleanlegg og V2G" skrevet av Mattias Skjærstad, Martin Holst, Simen Stensvold ved Fagskolen Oslo og Akershus belyser upløyd mark for GK Elektro.

– Oppgaven omhandler en løsning som ikke er laget før og vi kommer til å dele konklusjonen og tanker videre internt i GK, sier Tor-Kenneth Skjønneborg, avdelingsleder i Oslo Prosjektering i GK Elektro.

Tips til studenter som skal skrive oppgave

– Ha et avklaringsmøte i starten for å sette forventninger og ansvar rundt oppgaven, og skriv ned et referat fra møtet, forteller Espen Aronsen, fagansvarlig energi i GK Inneklima og erfaren veileder.

– Tett dialog hele veien er viktig for å bistå studentene. Vi må definere hva de sliter med og gi tips til neste steg, legger Thomas Melheim, prosjektutvikler BA i Bergen, til.

GK retter en stor takk til alle studentene som har gitt sin verdifulle kunnskap gjennom sine undersøkelser, og takker også interne veiledere som legger til rette for at studentene får et innblikk i den virkelige verden.

Vi ønsker alle studentene lykke til videre enten med jobb i GK, jobb i bransjen eller videre studier.

Årets oppgaver:

Her ser du tittel på årets oppgaver, hvem som har skrevet dem og hvilket studie de kommer fra:

Økonomisk analyse av solfangere for tappevann i kontorbygg

      
 • Kristina Bjørnådal, Eli Hegseth Seglem, Martine Grundvåg Thorberg
 •     
 • Maskin VVS bachelor, NTNU

Gevinsten av ombygging til kammervifte

      
 • Stefan Rijic, Max Henrik Flikka Strømstad, Mats Sebastian Svaboe
 •     
 • Energi og miljø bachelor, OsloMet

Kartlegging av reelle internlaster fra Miljøhuset GK

      
 • Ole Marius Svendsen
 •     
 • Energi og miljø master, OsloMet

Lastflytting og energilagringssystem med solcelleanlegg og V2G

      
 • Mattias Skjærstad, Martin Holst, Simen Stensvold
 •     
 • Elektro, Fagskolen Oslo og Akershus

Potensialet for gjenvinning av kjøleenergi fra varmegjenvinner i ventilasjonsaggregat

      
 • Even Fossberget Ruud, Klara Ringstad Lundgård og Selahatdin Eyyubi Paltaci
 •     
 • Energi og miljø bachelor, OsloMet

Sammenligning av luft_vann- og borehullsvarmepumpe

      
 • Christine Jørs, Marit Emilie Husstøyl
 •     
 • Energiteknologi bachelor, HVL

Trådløs behovsstyrt ventilasjon - en kost-nytte analyse og sammenligning av installasjonskostnader

      
 • Jens Bergersen
 •     
 • Energi og miljø master, OsloMet

Undersøkelse av inneklima ved Folke Bernadottes vei 40

      
 • Elise Aga og Anne Malin R. Mossestad
 •     
 • Energiteknologi bachelor, HVL

Reguleringsoptimalisering ved bruk av kunstig intelligens

      
 • Jens Bulukin, Jakob Vintertun og Einar Johan Barkved
 •     
 • Automasjon bachelor, HVL

A comparative study of greywater heat recovery systems in buildings

      
 • Anders Strand, Prabriti Tiwari, Margrete Rødland and Farhat Fazli
 •     
 • Energi og miljø bachelor, OsloMet

Hvilke forhold påvirker indre motivasjon hos den ansatte

      
 • André Huijsmans
 •     
 • Økonomi bachelor, BI

Evaluation of a reversible NH3 heat pump unit

      
 • Lars Adrian Amundsen
 •     
 • Energi og miljø master, NTNU