GKs visjon er å være et klimaforbilde.

Klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning. Bygg- og anleggsnæringen er ansvarlig for 40 prosent av energibruken og klimautslippene globalt, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig. Det kan også bli et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene.

GK skal gå foran og ta vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima, og for å utvikle bærekraftige løsninger for generasjoner.

Vi i GK har det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring. Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig. Vi skal strekke oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en bærekraftig fremtid for generasjoner.

I GK er vi alle INA

I GK deler vi et felles verdigrunnlag som styrer handlingene og holdningene våre. De er grunnmuren i vår kultur og rettesnorer for valgene vi tar både som selskap og som individer. Verdiene er våre konkrete veivisere som hjelper oss å velge, og å velge bort.

Våre verdier er inkluderendenysgjerrig og ansvarlig. Som en huskeregel bruker vi forkortelsen INA.

Inkluderende

I GK deler vi vår kunnskap og erfaring, og anerkjenner hverandres fag og virkelighet. Vi verdsetter mangfold som er viktig for å skape en god arbeidsplass. I GK lar vi oss inspirere av ulikheter, og gjennom åpenhet, respekt og samhandling bygger vi gjensidig tillit. Slik skaper vi et bærekraftig arbeidsmiljø for generasjoner.

Nysgjerrig

Nysgjerrighet er fundamentet i all innovasjon, og innovasjon er nødvendig for utvikling. Derfor er vi nysgjerrige på eget og andres fag og hvordan vi kan samarbeide for å skape mer effektive, lønnsomme og klimavennlige løsninger som bidrar til bærekraftige samfunn for generasjoner.

Ansvarlig

Å være ansvarlig handler om det vi er, og det vi gjør. Vi er til å stole på og vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Slik bygger vi tillit og tillit er grunnleggende for å være en langsiktig, verdiskapende og skikkelig virksomhet som utvikler bærekraftige løsninger for generasjoner.

Last ned GKs adferdskode og etiske retningslinjer (code of conduct)

Karriere

Vil du være et klimaforbilde?

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i GK? Her kan du møte noen av våre ansatte og høre hvordan deres hverdag er i GK.