Konsernstyret er øverste ansvarlig organ for GK Gruppen.
John-Erik Karlsen, styreleder

John-Erik Karlsen (f. 1955) er største eier i GK Gruppen og har vært styreleder siden 2009. Han er utdannet sivilingeniør fra University of Colorado Boulder og startet i GK som prosjektleder i 1985. Han har hatt en rekke ledende stillinger i selskapet bl.a. som avdelingsleder, områdeansvarlig og ansvaret for HMS-arbeidet, men fra 2020 konsentrerer han seg om vervet som styreleder.  

Kaare M. Krane, nestleder

Kaare M. Krane (f. 1953) har vært medlem av styret i GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen siden 1997, og nestleder siden 2009. Krane er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har variert erfaring fra bank/finans og eiendom og er nå daglig leder i IFM Immobilien AG. Han har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i eiendomsrelaterte virksomheter, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans og Catella, samt har bred styreerfaring, bl.a. som styreleder i Usbl (2015-2019) og IFM Immobilen AG (2012-2018) og styremedlem i Multiconsult (2014-2015) og Furuholmen Eiendom (2013 - ). 

Amund Skarholt, styremedlem

Amund Skarholt (f. 1948) har vært medlem av styret i GK Norge/GK Gruppen siden 2012. Han har tidligere arbeidet 14 år i forskjellige stillinger i IBM-konsernet og satt i konsernledelsen i Securitas i 12 år. Han har også vært administrerende direktør i Tomra og i Bravida. Skarholt er styreleder i Avarn Security (tidligere Nokas) og SOS International og har i tillegg en rekke andre styreverv, bl.a. som styremedlem i Sector Alarm.

Birte K. W. Sjule, styremedlem

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har vært medlem av styret i GK Gruppen siden 2018. Sjule er utdannet sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og er administrerende direktør i Sporveien Trikken AS. Hun har tidligere vært konserndirektør strategi i Sporveien, konsulent Rokade (nå KPMG) og prosjektplanlegger i Aibel. Sjule sitter i flere styrer i Sporveien-konsernet.

Sturla Magnus, styremedlem

Sturla Magnus (f. 1971) har vært medlem av styret i GK Gruppen siden 2021. Magnus er utdannet sivilingeniør fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er Executive Vice President Topside & Facilities i Aker Solutions ASA. Han har tidligere blant annet vært konserndirektør i Kværner, COO i Skanska og hatt flere lederstillinger i Aker Solutions. Magnus er styreleder og styremedlem i flere av Aker Solutions operative og deleide selskaper.

Bli kjent med GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.