Konsernstyret er øverste ansvarlig organ for GK Gruppen.
John-Erik Karlsen, styreleder

John-Erik Karlsen (f. 1955) er største eier i GK Gruppen og har vært styreleder siden 2009. Han er utdannet sivilingeniør fra University of Colorado Boulder og startet i GK som prosjektleder i 1985. Han har hatt en rekke ledende stillinger i selskapet bl.a. som avdelingsleder, områdeansvarlig og ansvaret for HMS-arbeidet, men fra 2020 konsentrerer han seg om vervet som styreleder.  

Kaare M. Krane, nestleder

Kaare M. Krane (f. 1953) har vært medlem av styret i GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen siden 1997, og nestleder siden 2009. Krane er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har variert erfaring fra bank/finans og eiendom og er nå daglig leder i IFM Immobilien AG. Han har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i eiendomsrelaterte virksomheter, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans og Catella, samt har bred styreerfaring, bl.a. som styreleder i Usbl (2015-2019) og IFM Immobilen AG (2012-2018) og styremedlem i Multiconsult (2014-2015) og Furuholmen Eiendom (2013 - ). 

Amund Skarholt, styremedlem

Amund Skarholt (f. 1948) har vært medlem av styret i GK Norge/GK Gruppen siden 2012. Han har tidligere arbeidet 14 år i forskjellige stillinger i IBM-konsernet og satt i konsernledelsen i Securitas i 12 år. Han har også vært administrerende direktør i Tomra og i Bravida. Skarholt er styreleder i Avarn Security (tidligere Nokas) og SOS International og har i tillegg en rekke andre styreverv, bl.a. som styremedlem i Sector Alarm.

Arne Ramberg, styremedlem

Arne Ramberg (f. 1950) har vært medlem av styret i GK Norge/GK Gruppen siden 2014. Ramberg er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole og har bakgrunn som partner i Forum Touche Ross (senere Deloitte) (1979-1985) og partner i Ernst & Young (1986 – 2012). Han er i dag managing partner i bedriftsrådgivningsselskapet Arco Nor AS. Ramberg arbeider som konsulent for flere styrer og selskaper i Skandinavia og innehar også noen styreverv. Han har skrevet fagbøker om regnskap, skatt og merverdiavgift i Norge.

Birte K. W. Sjule, styremedlem

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har vært medlem av styret i GK Gruppen siden 2018. Sjule er utdannet sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og er administrerende direktør i Sporveien Trikken AS. Hun har tidligere vært konserndirektør strategi i Sporveien, konsulent Rokade (nå KPMG) og prosjektplanlegger i Aibel. Sjule sitter i flere styrer i Sporveien-konsernet.

Bli kjent med GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.