Som en ledende aktør innen våre fagområder deltar GK aktivt i samfunnsdebatten og politikkutforming for å bidra til det grønne skiftet og skape en konkurransedyktig, sikker og attraktiv næring. GKs medarbeidere er engasjert i ulike fagutvalg, forskningsprosjekter og organisasjonsarbeid.

GK har et godt samarbeid med skoler, universiteter og høyskoler og vi holder kurs for fagskoler innen alle våre fag. Vi tilbyr studenter som har fordypning innen et av våre interesseområder og skrive sin master eller bacheloroppgave i samarbeid med oss. Oppgavene gir stor nytteverdi for oss og flere av oppgavene er del av innovasjonsprosjekter internt hos oss. 

GK ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling også utenfor Skandinavia og bidrar med både økonomiske midler og vår kompetanse til ulike bistandsprosjekter.

GK er aktiv partner i ZEN

GK er partner i NTNU/SINTEFs forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, FME ZEN (støttet av Norges forskningsråd), et senter som skal bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. 

Røde Kors’ «Vann for livet»

GK har, gjennom et langt samarbeid med Norges Røde Kors, blant annet bidratt til å utbedre vann- og sanitærforhold i flyktningleirer. Gjennom prosjektet "Vann for livet" bidrar GK med betydelige økonomiske midler slik at Røde Kors kan utbedre tilgangen på rent vann for flyktningene og legge til rette for at befolkningen skal kunne opprettholde god hygiene, og dermed redusere utbrudd av smittsomme sykdommer.

Bærekraft

GKs visjon er å være et klimaforbilde og vi har lagt bærekraft i kjernen av vår virksomhet.