GK Gruppen er et ansvarlig selskap som tar både kunder, ansatte og samfunnet på alvor og vi velger derfor å utøve vår virksomhetsstyring i tråd med norske og internasjonale prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse. Her finner du våre styringsdokumenter og rapporter.

Vi er åpne i vår kommunikasjon og på mange områder går vi lenger enn lovens krav.

GK Gruppen har et sett med styringsdokumenter som beskriver prinsipper for hvordan virksomheten skal drives. Disse gjelder for alle enheter i GK Gruppen og er godkjent av konsernstyret.  

GK Gruppens eierstyring og selskapsledelse baserer seg på vår adferdskode, våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag (code of conduct), og skal bidra til at selskapet når sine mål og ambisjoner og oppfyller vår misjon om å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. 

I tillegg ligger aksjelov og skandinavisk lovgivning som basis for hvordan selskapet styres.

Eierstyring og selskapsledelse i GK Gruppen (corporate governance)

Policydokumenter

Rapporter

Bli kjent med GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.