Samfunnsansvar

GK samarbeider med Røde Kors og deltar i forskning

I GK ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling utenfor landets grenser og har vært samarbeids Røde Kors i en årrekke.

 «Vann- og sanitærtjenester i Libanon» vil være GKs hovedprosjekt i årene som kommer. Prosjektet fokuserer på de enorme utfordringene krigen i Syria og flyktningkrisen medfører.

GK støtter "vann- og sanitærtjenester" i Libanon

Røde Kors leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle fundamentale behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko. Røde Kors har jobbet i Libanon siden 2014, og dekker i hovedsak områder der andre organisasjoner ikke er til stede eller ikke har tilgang.

Norges Røde Kors støtter den lokale organisasjonen med bevilgninger til et større vann- og sanitærprosjekt i Hermel og Mashari al Qaa ved grensen mellom Libanon og Syria. På grunn av sikkerhetssituasjonen er området avstengt, og de libanesiske og syriske flyktningene der mangler alle typer tjenester. 

Prosjektet gir rent vann, bedrede sanitærforhold og kurs i god hygiene til flyktningene. I 2016 fikk mer enn 2 500 mennesker tilgang til rent vann og bedrede sanitærforhold. Rundt 2.000 syriske flyktninger i måneden får dessuten tilgang til hygieneartikler og opplæring knyttet til disse. 

Tidligere Røde Kors-prosjekt
GK startet i 2005 sitt samarbeid med Norges Røde Kors for foreldreløse barn i Lesotho. Vi har i denne perioden støttet byggingen av en førskole, startet et internt fadderprogram via Røde Kors og har vært  inne i et prosjekt for mini-irrigasjon i samme område. Prosjektet arbeidet for å gi foreldreløse barn i Lesotho en trygg oppvekst og mulighet for en framtid gjennom utdanning, helse, psykososialt arbeid og mulighet til å klare seg selv gjennom et bærekraftig utviklingsarbeid.

 

GK støtter forskning og bransjeutvikling

Som en ledende aktør innen vårt fagområde er vi bevisste på å delta aktivt i samfunnsdebatten og politikkutforming. GK er engasjert ulike fagutvalg, forskningsprosjekter og organisasjonsarbeid over hele landet, og holder kurs for fagskoler innen alle våre fag. Noen av våre engasjementer er

  • BIs senter for byggenæringen. Sponsor av professorat som forsker på effektive byggeprosesser. 
  • FME Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Samarbeidspartner i prosjektet som ledes av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF.  
  • Bransjeforeningen VKE i NHO 
  • Landsforeningen Nelfo i NHO 
  • Bransjeforeningen Rørentreprenørene i NHO 
  • Norsk VVS, energi- og miljøteknisk forening 
  • ZERO, uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger

GK sponser Prøysenhuset

GK Inneklima og GK Rør har bidratt til å bygge Prøysenhuset - et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen.

Prøysenhuset er et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen. Her skal man oppleve og lære mer om hans liv og virke. Prøysenhuset skal hedre, minne og aktualisere arven etter Prøysen – og inspirere stadig nye generasjoner.

GK er stolt av å kunne bidra til en viktig kulturinstitusjon.

 

GK er aktiv partner i ZEN

GK deltar i stort forskningsprosjekt på miljøvennlig energi som skal bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. ​«The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities», eller Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN), finansieres av Norges Forskningsråd og 35 partnere, deriblant GK.

Mer om vårt engasjement i ZEN.

 

Custom sub menus