Vannbehandling

Rør_iStock-1486356534
Rør_iStock-1486356534

God vannkvalitet reduserer energiforbruk

Vannbehandling er viktig for å forhindre luft, rust og belgdannelse i lukkede energianlegg. Ved å sikre god vannkvalitet i anleggene kan du blant annet redusere energiforbruket, bedre funksjonaliteten og forlenge levetiden på utstyret.

GK hjelper deg med komplett vannbehandling i alle lukkede kjøle- og varmeanlegg, både i borettslag, næringsbygg, helsebygg eller sykehus. 

Reza Ahmadi er prosjektleder i GK.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss

En vannbehandling skal håndtere både luft, rust og sedimentering, noe som kan oppstå i alle lukkede varme- og kjøleanlegg. Disse problemene kan forstyrre komponentene i anlegget, føre til driftsproblemer, redusert funksjonalitet og levetid på rør og komponenter, samt øke energiforbruket. Vi har erfarne fagfolk innen rør, som i tillegg til montering og oppkobling bistår med karlegging, rådgivning, oppfølging og service. Ved å gjennomføre en veskeanalyse sørger vi for at ditt anlegg får den behandlingen som gir best effekt og sikrer en mest mulig kostnadseffektiv drift. 

Avhengig av størrelsen på anlegget ditt og resultatene fra væskeanalysen tilbyr vi ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten og sikre god vanngjennomstrømning. Dette kan blant annet innebære montering og oppkobling av ekspansjonskar, mikrokobleutskiller, grovfilter, magnetittfilter og tilrettelegging for manuell dosering av korrosjonsinhibitor, alkalisk filter, offeranode eller kjemisk oksygenfjerning. 

Etter at utbedringer anlegget er i satt i gang gjennomfører vi en ny vannprøve for å sikre at tiltakene har ønsket effekt. 

Se også:

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner
Rør
Les mer

Mobilt renseanlegg

For eksisterende anlegg med avvikende vannkvalitet kan vi installere et mobilt renseanlegg. Det mobile renseanlegget inneholder et delstrømsfilter som filtrerer magnetitt, partikler og fjerner luft. Dette brukes til å rense anlegget i en gitt periode. Den mobile løsningen kan kobles til anlegg som er i drift, slik at du slipper nedetid på anlegget, og renseanlegget demonteres når ønsket vannkvalitet er oppnådd. 

Kontakt oss

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Takk!

Rør_iStock-1486356534

Ledige Stillinger

Nøkkeltall i GK

 • 10 568

  Ansatte

 • 32

  Snittalder

 • 48

  Lærlinger

 • 3

  Ansatte