Solcelleanlegg

Solcelleanlegg på tak
Solcelleanlegg på tak

Solcelleanlegg til hus- og hyttetak, næringsbygg, borettslag og sameier

Ved å produsere egen energi med solceller vil du kunne spare penger og bidra til grønn omstilling. Vi hjelper deg med alt fra rådgivning til montering og service på solcelleanlegg.

Det er mye å hente på å installere solceller på hus- og hyttetak. Et solcelleanlegg har en levetid på 30 til 40 år, og høyere energipriser de siste årene har gjort at nedbetalingstiden på et gjennomsnittsanlegg nå ligger på rundt 11 år. 

Vi hjelper deg med hele jobben og sørger for at paneler på tak kobles opp mot sikringsskap, og at nødvendig informasjon sendes til riktig myndighet. Om du har en hytte som ikke er tilkoblet strømnettet, vil solceller bidra til en betydelig oppgradering av komfort. På hytter og feriehus vil vi også kunne hjelpe deg å installere en kombinasjon av solceller og batterianlegg.

Fire ansatte i GK med arbeidsklær i teksnik rom

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss

GKs leveranser:  

 • Befaring
 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Montering av solcelleanlegg for boliger, hytter og feriehus
 • Service og vedlikehold på solcelleanlegg

Solenergi er fremtiden

Et mer uforutsigbart kraftmarked og høyere strømpriser har ført til rekordhøy etterspørsel etter solcelleanlegg til offentlige og private næringsbygg, og fra hus- og hytteeiere de siste årene. I løpet av de siste ti årene har solkraftkapasiteten økt 27 ganger, og ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario er det ventet at solkraft vil overgå andre fornybarkilder og bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035.

Selv om vi i Norge ikke har like mye sol som i mange andre land, gir solen i Norge så mye som 1500 ganger mer energi enn det vi bruker, og anses som fremtidens viktigste energikilde på verdensbasis.

Enova-støtte
Du kan få inntil 47 500 kroner i støtte fra Enova når du installerer solceller på din bolig eller fritidsbolig.

Næringsbygg

Solcelleanlegg på tak


7 gode grunner for å montere solcelleanlegg på ditt næringsbygg

 • Du kan redusere behovet for å kjøpe elektrisitet og CO2-utslippene raskt
 • Et eget solcelleanlegg er den mest bærekraftige måten å produsere energi på
 • Du hever verdien på bygget
 • Dersom du produserer mer strøm enn hva du har behov for, kan du selge strømmen til din en strømleverandør
 • Du vil kunne få bedre betingelser og grønne lån, fordi du investerer i det grønne skiftet
 • Regjeringen har varslet at borettslag og næringsbygg skal kunne bli med i plusskundeordningen. Noe som innebærer at en snart slipper å betale nettleie og elavgift for kraft en produserer selv
 • Installasjon av solceller på næringsbygg kan i fremtiden bli et krav. EU-kommisjonen ønsker blant annet å gjøre installasjon av solenergi på taket obligatorisk for alle nye offentlige og næringsbygg med brukbart gulvareal større enn 250 m2 innen 2026. Gjennom EØS-avtalen kan et slikt krav også bli innført i Norge

Hus- og hyttetak

Solcelleanlegg på hustak


7 gode grunner for å montere solceller på hus- og hyttetak

 • Du reduserer behovet for å kjøpe strøm
 • Lave eller ingen driftskostnader
 • Tilgang til fornybar energi i et uforutsigbart kraftmarked
 • Et eget solcelleanlegg er den mest bærekraftige måten å produsere energi på
 • Du hever verdien på boligen eller hytta
 • Dersom du ikke er tilkoblet strømnettet på hytta, vil et solcelleanlegg øke komforten betraktelig
 • Du kan få inntil 47 500 kroner i støtte fra Enova når du installerer solceller på din bolig eller fritidsbolig

Kontakt oss i dag

Ved å produsere egen energi med solceller vil du kunne spare penger og bidra til grønn omstilling. Vi hjelper deg med alt fra rådgivning til montering og service på solcelleanlegg.

Valgfri

Takk!