Skriv studentoppgave for GK

Vil du teste ut teori i en reell problemstilling? Som student har du mulighet til å skrive oppgave om et faglig relevant tema innenfor noe av det GK driver med.

GK har et godt samarbeid med noen av landets viktigste fagskoler, universiteter og høyskoler. Vi har tradisjon for å samarbeide med studenter som har fordypning innen et av våre interesseområder.

Oppgavene gir stor nytteverdi for oss og flere av oppgavene er del av innovasjonsprosjekter internt hos oss. Flere av de som har skrevet oppgave hos oss tilbys fast jobb.
 

Hvordan skrive oppgave med GK?

Oppgavene og frist for å søke vil bli formidlet til de utvalgte studiene via fagskole/høyskole/universitet.

Aktuelle studentoppgaver

Studentoppgavene er tuftet på et eller flere av de større datasenterleveransene GK har ferdigstilt.

Bærekraftige datasentre

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent fra studie Energi og Miljø i bygg ved OsloMet eller Energi og Miljø ved NTNU.

Markedet i Norge er sterkt voksende for stadig større datasentre. Dagens moderne datasentre har store overskudd av varme, ofte fra datasenteret kjølesystem for produksjon av kjølevann.

Målsettingen med denne oppgaven vil være å kartlegge datasenterets kjøleanlegg og potensial for utnyttelse av overskuddsvarmen. I tillegg skal overskuddsvarmen kartlegges, om den kan nyttegjøres direkte eller om den kan benyttes som varmeopptak for en varmepumpeløsning.

Til slutt, valg av selve varmepumpeløsningen mht.:

  • bærekraftig kuldemedium, les miljøavtrykk i form av tonn CO2 ekvivalent
  • riktig temperaturnivå på varmeproduksjon
  • varmekapasitet
  • varmefaktor og tilhørende energibesparelse

Datasenterets beliggenhet er av stor betydning for hvem eller hva som kan nyttegjøre seg av datasenterets overskuddsvarme. Fjernvarmeanlegg og gartnerier er to eksempler på mulige mottaker av overskuddsvarme.

Å kunne utnytte overskuddsvarmen fra et datasenter vil være en vinn-vinn situasjon for eier og brukere av datasenteret, for mottakere av varrmen og for samfunnet generelt – Et bærekraftig datasenter!

Kontaktperson og veileder:

Per-Magnus Braskerud, sivilingeniør og fagleder, kulde og energi.

E-post: per-magnus.braskerud@gk.no

CFD-simulering av datasentre

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent fra studiet Energi og miljø i bygg ved OsloMet eller Energi og miljø ved NTNU.

Markedet i Norge er sterkt voksende for stadig større datasentre. Dagens moderne datasentre med High density-servere vil generere kalde og varme soner i datahallen. Tilførselen av den kjølt lufta skal være stabil og med riktig temperatur, mens den varme returluften er langt høyere, ofte utstyrsavhengig. Modellering og simulering ved hjelp av CFD=Computational Fluid Dynamics, vil være til stor nytte både i design og senere i driften av datahallen.

Målsettingen med denne oppgavene er å kartlegge kundekrav(SLA=Service Level Agreement) opp mot valg av kjøleløsning og tilhørende design temperaturer.

Design temperaturer er lufttemperaturer i både kald og varm sone, samt isvannstemperaturen tur/retur som forsyner dataromskjølerene. Selve luftdistribusjonen av den kjølte tillufta og den varme returlufta tilbake til dataromskjølerene er et must å ha kontroll på. Dette for å unngå kortslutning av den kjølte tillufta og overoppheting av servere og annet elektronisk utstyr, dvs. sikre optimal kjøling i hele datahallen.

Kartleggingen benyttes til å utarbeide en CFD-simulering av datahallen for å oppnå både optimal lufttemperatur og luftsirkulasjon.

Kontaktperson og veileder:

Per-Magnus Braskerud, sivilingeniør og fagleder, kulde og energi.

E-post: per-magnus.braskerud@gk.no

Student eller nyutdannet?

Vil du lære mye samtidig som du er med på å utgjøre en forskjell for samfunnet og klimaet? Som nyutdannet ingeniør i GK trekker du både GK og næringen i retning av en mer bærekraftig byggenæring.

Les mer om jobbmulighetene i GK
Student eller nyutdannet?

Kontaktperson

Nikolina Suzic

Nikolina Suzic

HR-konsulent

T: +47 404 80 078 E: nikolina.suzic@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Nikolina