Skriv studentoppgave for GK

Vil du teste ut teori i en reell problemstilling? Som student har du mulighet til å skrive oppgave om et faglig relevant tema innenfor noe av det GK driver med.

GK har et godt samarbeid med noen av landets viktigste fagskoler, universiteter og høyskoler. Vi har tradisjon for å samarbeide med studenter som har fordypning innen et av våre interesseområder.

Oppgavene gir stor nytteverdi for oss og flere av oppgavene er del av innovasjonsprosjekter internt hos oss. Flere av de som har skrevet oppgave hos oss tilbys fast jobb.
 

Hvordan skrive oppgave med GK?

Oppgavene og frist for å søke vil bli formidlet til de utvalgte studiene via fagskole/høyskole/universitet.

Student eller nyutdannet?

Vil du lære mye samtidig som du er med på å utgjøre en forskjell for samfunnet og klimaet? Som nyutdannet ingeniør i GK trekker du både GK og næringen i retning av en mer bærekraftig byggenæring.

Les mer om jobbmulighetene i GK
EB-Student og nyutdannet