Bygg­automasjon

GKs tverrfaglige bredde, kombinert med spisskompetanse i faget byggautomasjon, setter oss i stand til å levere løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

Automasjonsløsninger sørger for samspill mellom de tekniske fagene og kan kalles «hjernen» i moderne bygg. GK leverer byggautomasjon både som enfaglige leveranser og som en del av vårt flerfaglige tjenestetilbud innen nybygg og eksisterende bygg, kalt TotalTeknisk Entreprise (TTE) og TotalTeknisk Service (TTS).

Vi har i dag automasjonsmiljøer i alle våre geografiske regioner.

Våre dyktige BA-teknikere gir deg smarte løsninger - både fysisk i dine lokaler og fjernstyrt over nettet.

For styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner i bygg leverer GK webbaserte SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). I moderne bygg er SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigste verktøy for effektiv drift. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, elektrotekniske systemer samkjøres og melding om driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av SD-anlegget.

Optimal energiutnyttelse oppnås gjennom blant annet aktiv bruk individuell romkontroll og behovsstyring knyttet til byggenes varierende personbelastning. Moderne instrumentering med kontroll på temperaturer, luftmengder og lysnivå integreres i GK teknologiske løsninger og sørger for å redusere våre kunders energibruk.

Bestill byggautomasjonsservice

 

 

BYGGAUTOMASJON
- MED FOKUS PÅ SAMHANDLING

LES MER

 

FJERNOVERVÅKNING MED
gkcloud.no

LES MER

Driftsstøtte og service

Gjennom GKs lokale tilstedeværelse tilbys våre kunder et bredt spekter av servicetjenester, inkludert driftsstøtte, tilpasset behovet i din organisasjon. Med webtilgang kan GK tilby teknisk driftsstøtte over internett. Vi ivaretar dine behov slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Et funksjonelt og tidsriktig byggautomasjonssystem (SD-anlegg og EOS) er en god og viktig forutsetning for at bygget skal fungere optimalt i driftsfasen.

Gjennom aktiv bruk av verktøyene kan man lese, varsle, avdekke og identifisere endringer i energibruken. De kan redusere din energibruk med 10 til 15 % - med andre ord uvurderlige analyseverktøy som gjør detaljert energiledelse mulig.

GK representerer en av verdens ledende leverandører av slike systemer, Honeywell, på det norske markedet.

Custom sub menus