GK ønsker å ligge i front i bransjen, også når det gjelder fagkompetanse. Derfor har vi utviklet et lærlingprogram som har til hensikt å gjøre læretiden trygg både for lærling og instruktør. Vi mener lærlinger er en ressurs som kan tilføre oss oppdatert kunnskap og fagkompetanse!

Når tar vi inn lærlinger?
Vi tar inn lærlinger i mars-juni hvert år.

Hvilke lærlinger søker vi?
GK har til en hver tid mange lærlinger i hele landet.
- GK Elektro har ca. 100 lærlinger i elektrofaget
- GK Sikkerhet har ca. 5 lærlinger i telekommunikasjonsmontørfaget
- GK Rør har ca. 80 lærlinger i rørleggerfaget
- GK Inneklima har ca. 40 lærlinger i hele landet innen fagene kulde- og varmepumpe-montørfaget, automatiseringsfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Lærlingeprogram
Det er viktig for GK at alle lærlinger blir godt ivaretatt i vår bedrift. Vi har ulike samlinger for de ulike fagene. At lærlingene får mulighet til å drøfte felles problemstillinger og knytte relasjoner med andre lærlinger i konsernet er viktig for GK. I tillegg til et faglig innhold, står holdningsskapende arbeid samt helse, miljø og sikkerhet sentralt på agendaen.

Lær av de beste
Våre faglige ledere og instruktører har gått igjennom et instruktørkurs før de får ansvaret for en lærling. Du kan derfor være sikker på at den veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og plikter i læretiden.

Er du personen vi søker?
Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert ser vi frem til å høre fra deg.

Linker:
Utdanningsetaten i Oslo kommune

www.yrke.no                         

Søk lærlingplass i GK

Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert? Da hører vi gjerne fra deg. Søknadsfrist er 30.april. Du vil høre fra oss innen 1.juni om vi kan benytte oss av din kompetanse. Søker du etter 30. april så tar vi vare på din søknad til opptak året etter.

Søk lærlingeplass som elektrikerlærling

Søk lærlingeplass som rørleggerlærling

Søk lærlingeplass som automasjons-, kulde- eller ventilasjonslærling

Søk lærlingeplass som telekommunikasjonsmontør

Se vår lærlingbrosjyre

Bilde Lærlingbrosjyre.PNG

Custom sub menus