Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK skal gå foran og ta vår del av ansvaret for det grønne skiftet, og for å utvikle bærekraftige løsninger for generasjoner. Som Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner har vi det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring. Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig.

GK har hatt langsiktighet og miljøfokus i sin ryggrad helt fra etableringen i 1964, men tar nå helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

GK er UN Global Compact signatory

Les mer om vårt medlemskap i UN Global Compact

Bærekraftsrapportering

GK kartlegger og rapporterer årlig på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og viskomhetsstyring (ESG). De samme indikatorene er KPI-er for vår generelle strategi- og virksomhetsoppfølging og -måling i GK.

For oss er det en klar sammenheng mellom bærekraftsarbeid og langsiktige lønnsomhet. Arbeid med bærekraft styrker vår risikostyring, reduserer kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere.

GK og FNs bærekraftsmål

GK vet at vi spiller en viktig rolle i dugnaden for å skape en bærekraftig fremtid og vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet.

Hva betyr bærekraft for GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø fortelle om hva bærekraft betyr for GK.