Slik arbeider GK med bærekraft

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK skal gå foran og ta vår del av ansvaret for det grønne skiftet, og for å utvikle bærekraftige løsninger for generasjoner. Som Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner har vi det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring. Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig.

GK kartlegger og rapporterer årlig på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og viskomhetsstyring (ESG). De samme indikatorene er KPI-er for vår generelle strategioppfølging og måling i GK.

Last ned GKs års- og bærekraftsrapport 2020

For oss er det en klar sammenheng mellom bærekraftsarbeid og langsiktige lønnsomhet. Arbeid med bærekraft styrker vår risikostyring, redusere kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere.

GK har hatt langsiktighet og miljøfokus i sin ryggrad helt fra etableringen i 1964, men tar nå helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

UN Global Compact signatory

GK er medlem av UN Global Compact - FNs globale nettverk for et bærekraftig næringsliv. Gjennom dette forplikter GK seg til å implementere FNs prinsipper om et ansvarlig næringsliv i alle ledd av virksomheten, både strategisk, operativt og kulturelt.

UN Global Compact har ti prinsipper som gir føringer for hvordan et selskap sikrer ansvarlig drift innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. Tilslutning til UN Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene og at man utarbeider en årlig rapport, en såkalt «Communication on progress».

Deltakelse i UN Global Compact gir GK muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling, samtidig som vi utgjør en større forskjell lokalt.

Se også:

Visjon, verdier og kultur
Les mer