Statsbyggs bygninger blir mer energieffektive med GK

19. juni 2020
Statsbygg vil drive langt mer bærekraftig og spare betydelige kostnader ved å etablere et felles, sentralt system for byggautomasjon og energioppfølging for sine bygninger. Med GK som ny hovedpartner skal Statsbygg effektivisere, modernisere og forbedre driften av 200 statlige eiendommer.

Statsbygg har valgt GK som leverandør av nytt sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for en eiendomsportefølje som består av de 200 største bygningene Statsbygg eier. Til sammen skal 2 millioner kvadratmeter styres via en og samme plattform og sørge for en effektiv og fremtidsrettet drift og styring av statlige eiendommer.

De åtte første bygningene skal være i drift med den nye løsningen allerede mai 2021. Blant disse er, ifølge Statsbygg, Nobels Fredssenter på Aker Brygge, Helsearkivet på Tynset og Gulating lagmannsrett i Bergen.

Besparelser på 69 millioner kroner i året

Avtalen ble vunnet i konkurranse med en rekke andre leverandører og kontrakten har en verdi på 186 millioner kroner over seks år. Statsbygg uttaler at de ser for seg å spare minst 69 millioner kroner i året på blant annet strømreduksjon og mindre reisevirksomhet. Hele toppsystemet er tilgjengelig på mobil via en privat, sikker skyløsning for Statsbygg og vaktmester eller tekniker trenger ikke være fysisk på bygget for å overvåke og fikse feil.

- Vi vet at våre løsninger er unike og helt i front og det er hyggelig med en bekreftelse fra en så stor aktør som Statsbygg. Avtalen er den første og største av sitt slag i Norge og muligens i Skandinavia og er med å sette standarden for slike systemer fremover, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for Byggautomasjon i GK.

Utvikle bransjeløsninger

I leveransen til Statsbygg har GK med seg Piscada, Entro og Webstep som teknologipartnere og underleverandører. Kontrakten inneholder et betydelig antall timer til utvikling og tilpasning og Statsbygg ønsker at GK skal bruke dette til å utvikle løsninger som kan brukes av hele bransjen. I kjernen av dette ligger GK Cloud som er skybasert styringssystem for bygg og byggporteføljer som gjør det enkelt å holde oversikt over all teknikk i bygg og bidrar til forutsigbar, stabil og energiriktig drift av tekniske anlegg.

- GK ønsker å være en pådriver for at smarte bygg skal bli enda smartere og bidra til en bærekraftig fremtid. Bygninger har i dag betydelige klimaavtrykk og effektive og skybaserte digitale løsninger er en viktig del av løsningen for å redusere dette fotavtrykket og arbeide mot et klimanøytralt samfunn, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge.

Rune Hardersen_Direktør GK Norge_Ute.jpg
Rune Hardersen, administrerende direktør, GK i Norge

Full score til GK

GK fikk full score på kvalitet og pris i anbudskonkurransen for både byggautomasjonssystem (toppsystem) og energioppfølgingssystem og i tildelingsbrevet fra Statsbygg heter det blant annet om GKs toppsystem: «Systemet innehar også avansert funksjonalitet som ikke tilbys av andre tilbydere som standard funksjoner, og fremstår som et mer fremtidsrettet system.»

- Med et nytt toppsystem for bygningsautomasjon og nytt energioppfølgingssystem får Statsbygg muligheter til å forenkle opplæring og oppfølging av eiendommenes tekniske anlegg. Med ett felles system kan man også benytte maskinlæring i nye funksjoner. Data innsamlet i større deler av bygningsmassen kan blant annet benyttes til å redusere energiforbruk og forutse vedlikeholdsbehov, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

- Anskaffelsen av systemet er et viktig skritt mot en mer moderne, effektiv og digitalisert drift. Det er vårt mål at dette skal gi økt kvalitet og en mer kostnadseffektiv drift av våre eiendommer, konstaterer Nikolaisen.