Hvilke bygg blir det lettest å leie ut i fremtiden?

Bygg med den smarteste energihåndteringen er best rustet i kampen om leietakere.

For det er allerede slik at energi står høyt på agendaen hos leietakere: Åtte av ti bedrifter mener det er viktig at bygget de leier er energieffektivt, ifølge en undersøkelse fra Enova. Og når stadig flere energiriktige bygg kommer på markedet, er det ingenting som tilsier at fremtidens leietakere kommer til senke på kravene.

Styr etter behov

Smart energihåndtering handler om å velge løsninger som ikke gir unødvendige varmetap, gjenvinne mest mulig varme og styre etter behov. Slik hindrer vi unødvendig energisløsing. Selvfølgelig må vi følge opp bygget tett for å sikre at vi lykkes. Dette har vi erfaring med fra vårt eget bygg, Miljøhuset GK. Det oppfyller kravene til passivbygg, har energimerke A og er tilrettelagt slik at vi kan styre lys og ventilasjon etter behov. Tallene taler for seg selv: På ettårsdagen var Miljøhuset GK fortsatt Norges mest energieffektive kontorbygg.

Regnestykket på 1 årsdagen 23. august 2013

Regnestykket pr. april 2014:

Godt inneklima

I løpet av det første året sparte vi en drøy million kroner sammenlignet med kontorbygg som oppfyller myndighetenes minstekrav. Og det har vi klart uten å kompromisse på inneklimaet. For det mest åpenbare målet er å gi brukerne av et bygg et godt inneklima. Det er en forutsetning for å beholde leietakere, og for å sikre at de er produktive på jobb.

Nøkkelen er smart styring slik at vi sikrer godt inneklima der det trengs – når det trengs. De som ikke er på kontoret, trenger heller ikke masse frisk luft der. Fra vårt eget bygg vet vi at det er mulig å skape et godt inneklima samtidig som vi sparer energi med smart styring. Det er til og med mulig med standard teknologi.

Viktig for omdømme

Så når leietakerne kan velge seg energiriktige, moderne bygg med hyggelige driftskostnader, blir det krevende å eie bygg med gammeldags teknologi og dårlig energistyring. Da blir strømmåleren fort et omvendt utleiebarometer.

Dessuten er omdømme en viktig faktor for mange bedriftsledere, ifølge Enovas spørreundersøkelse. Både energimerkeordningen og miljøklassifiseringer som Breeam NOR gir konkrete uttrykk for hvor energismart og miljøriktig et bygg.

Når internasjonale aktører som kjøpesenter-eier Klépierre ikke vil eie noe som er dårligere enn Breeam Very Good – tre hakk over myndighetenes minimumskrav – sier det også noe om risikoen ved å satse på lite energismarte bygg. Tomme lokaler er tross alt enhver utleiers skrekk.

Strømmåleren er nemlig som et omvendt utleiebarometer.

Custom sub menus