BROSJYRER OG RAPPORTER

Bærekraft er helt sentralt i GKs konsernstrategi og visjon om å være et klimaforbilde. Vi har hatt langsiktighet og miljøfokus i vår ryggrad helt fra etableringen i 1964, men vi tar nå helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

ESG Rapport GK 2019_forside.jpg

Konsernbrosjyre 2017 - last ned PDF

Konsernbrosjyre 2016 -  last ned PDF

Konsernbrosjyre 2015 -  last ned PDF

 

GK-magasinet Inne

Magasin rettet mot kunder og ansatte. Inne tar for seg aktiviteter i GK og i bransjen gjennom prosjekter og artikler om inneklima, energi, ventilasjon, kjøling, byggautomasjon, rør/VVS, elektro og sikkerhet mm.

Halvere energibruken?

GK gjør oppgraderingen til behovsstyring enkel for deg.
(A4 format, skrives ut på 2-sidig, brettes i 3)

Lindinvent - markedslederen på behovsstyrt ventilasjon

Siden gjennomsnittlig samtidig tilstedeværelse i kontorbygg ligger mellom 40 og 60 %  (i følge undersøkelser fra Sintef), er et velfungerende system for behovsstyrt ventilasjon  avgjørende for lav energibruk.

Karriere i GK

Snart ferdig med studiene? Jobb hos Skandinavias ledende på innemiljø og energi i bygg - for et bedre miljø

Lærling i GK

På vei ut i arbeidslivet? Ta fagutdanning hos Skandinavias ledende inneklimakonsern!

GK-skolen

Kunnskapstørst? - GK-skolen gir deg kompetanse

GK driftssentral

Vår driftssentral overvåker bygg over hele landet via nettet. Oppdager vi feil eller uregelmessigheter, kontakter vi deg og sender ut en teknikere fra nærmeste avdelingskontor.

GK Energi

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale energieffektive løsninger gjennom hele byggets levetid.

GK Elektro bolig

GK Elektro leverer alt innen elektrotekniske løsninger til privatboliger, borettslag, skoler, sykehus og andre offentlige institusjoner, samt industri, datasenter og alle typer næringsbygg. 

GK Elektro næring

GK Elektro leverer alt innen elektro til alle typer bygg, samt industri og datasentre.

GK Kulde

GK Kulde designer, prosjekterer og installerer alle typer varme- og kjøleanlegg - fra små kompaktaggregater til komplekse varmepumpesystemer.

GK Rør

GK Rør tilbyr alt av tekniske løsninger innen sanitæranlegg, baderom, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, sprinkleranlegg og fjernvarme. 

GK Byggautomasjon

gkcloud.no er en enklere måte å holde oversikt overall teknikk i bygg, og lar deg styre alt rett fra mobilen.

Totalteknisk service

Det handler om å få alt til å fungere godt sammen. GK tar ansvaret for drift og vedlikehold av all teknikk i ditt bygg.

GK Sikkerhet

GK Sikkerhet leverer innovative og fremtidsrettede løsninger for sikring av eiendom i alle typer yrkes- og formålsbygg over hele landet.

Monnit

GK tilbyr en brukervennlig, trådløs overvåkningsløsning for alle som trenger umiddelbar beskjed hvis
et problem oppstår.

Monnit Alta

Den eneste 300 m / 10 år IoT-sensorplattformen i verden.

GK Elektro termografering

Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr er ofte årsaken til brann. Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier.

GK el-kontroll næring

Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr er ofte årsaken til brann.
Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier.

GK el-sjekk og GK el-kontroll bolig

Feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr er ofte årsaken til brann.
Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier.

Custom sub menus