Styret i GK Gruppen AS

Styret i GK Gruppen AS består av:

John-Erik Karlsen  styreleder og eier, GK Gruppen AS
Kaare Krane  nestleder
Amund Skarholt  styremedlem
Arne Ramberg  styremedlem
Birte Kristine Wulfsberg Sjule styremedlem
Kim R. Lisø  konsernsjef

Konserledergruppen i GK Gruppen AS består av:

Kim R. Lisø  Konsernsjef
Torill Marie Ås  Konserndirektør Finans og IT (CFO)
Jan Erlend Innselset  Direktør Virksomhetsutvikler
Guro Steine  Direktør kommunikasjon og bærekraft
NN  Konserndirektør HR
 
Rune Hardersen  Administrerende Direktør GK i Norge
Göran Krawe  Administrerende Direktør GK i Sverige
Jørgen Christensen  Administrerende Direktør GK i Danmark
   

Kontaktdetaljer til ledelsen

Custom sub menus