Informasjon til leverandører og underentreprenører

Alle GKs underleverandører forplikter seg til å følge regler og forskrifter.

GK er en ansvarlig aktør og ønsker å benytte kun seriøse og solide leverandører av produkter og tjenester. Vi tar avstand fra all form for arbeidslivskriminalitet, og jobber aktivt for å hindre svart arbeid og skatteundragelse i byggebransjen.

Vi stiller derfor strenge krav til dokumentasjon av våre samarbeidspartnere som skal være med på øke seriøsitet og sikkerhet i bransjen. Kravene i sin helhet fremgår av våre kontraktsbetingelser.

Derfor oppfordrer vi alle våre underentreprenører til å registrere seg hos StartBANK.

Alle våre leverandører og underentreprenører må fylle ut en egenerklæring som tar for seg selskapets attester, forsikringer, kvalitetsrutiner og HMS. Dokumentasjon vedlegges skjemaet ved innsendelse. Alle leverandører vil bli kredittsjekket.

Last ned:

Icon Egenerklæring ved prekvalifisering av leverandører til GK

Icon Egenerklæring ILO

Icon Egenerklæring HMS

Icon Egenerklæring lønn og arbeidsforhold

Returner utfylt skjema med signatur og vedlegg til 

GK vil på bakgrunn av skjemaet vurdere hver enkelt leverandørs egnethet.

For english users

All our suppliers and subcontractors must fill out a declaration form which addresses the company's certificates, insurance policies, quality procedures and HSE.

Documentation must be attached to the form upon submission. All suppliers will be credit checked.

Icon Suppliers declaration to GK

Icon Declaration HSE

Icon Declaration on terms of pay and employment

Icon Declaration ILO

Return completed and signed forms to

Custom sub menus