SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Seriøsitet

GK er en stor aktør i bransjen på sitt område og har et mål om å leve opp til seriøsitet i bransjen. Vi jobber aktivt med videreutvikling av våre fagområder og engasjerer oss for bransjen generelt. Vi deltar derfor aktivt som medlemmer og som representanter i faglige organ og organisasjoner.

Med seriøse bedrifter i byggenæringen menes bedrifter som følger lover og forskrifter som regulerer virksomheten, og som gjennom verdiskaping bidrar med skatter og avgifter for å styrke fellesskapet og legge grunnlag for en fortsatt utvikling av velferdsstaten. Arbeidet for å motvirke svart arbeid og ulovligheter i byggenæringen har hatt og vil fortsatt ha høy prioritet. Det har gjennom tidene vært ulike utspill, men det har vært vanskelig å få et koordinert og vedvarende fokus på problemet.

GK bidrar med betydelig innsats i bransjefellesskapene og har i dag disse vervene;

BNL – styrets nestleder – Steinar Holm

VKE – styrets leder – Steinar Holm

Rørentreprenørene Norge – styremedlem Lars Erik Myrvang

Integra – styremedlem Roar Johannesen

Grønn Byggallianse – styremedlem Kim Lisø

 

Direktoratet for byggkvalitet

Sentral godkjenning utstedes av Direktoratet for byggkvalitet og er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

GK har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for fagene

 • SanitærinstallasjonerVarme- og kuldeinstallasjoner
 • Slukkeinstallasjoner
 • Ventilasjon- og klimainstallasjoner
 • Vannforsynings- og avløpsanlegg
 • Installasjon av brannalarmanlegg
 • Installasjon av ledesystem

 

StartBANK og DNV GL

GK er medlem av StartBANK. StartBANK er først og fremst beregnet for tjenesteleverandører. På sikt kan det også omfatte vareleverandører. Gjennom ordningen vil aktørene oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av viktige opplysninger.

GK ble godkjent første gang i juli 2005. Sertifikatet fornyes hvert år og vi oppfordrer alle samarbeidspartnere til det samme. Mer informasjon om StartBANK og kvalifikasjonsordningen finnes påwww.startbank.no

Tilsvarende kvalifikasjonsordninger er også etablert for andre næringer.
GK er kvalifisert innen følgende ordninger:

 • Sellihca – Kvalifikasjonssertifikat for energisektoren
 • TransQ  – Kvalifikasjonssertifikat for transportnæringen
 • Achilles – Kvalifikasjonssertifikat for oljeindustrien

GK er DNV GL-sertifisert for International Safety Rating System (ISRS) - et sertifikat DNV GL har utarbeidet på grunnlag av 35 års erfaring med best practice innen administrasjon av sikkerhet og bærekraft.

 

Miljøfyrtårn             miljøfyrtårn.jpg

I GK har vi et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger, og mange av våre kontorsteder er sertifisert som Miljøfyrtårn:

Oslo Asker
Drammen Askim
Kjeller Moss
Porsgrunn Romerike
Elverum Stavanger
Førde Ålesund
Tønsberg Bergen
Kristiansund Trondheim
Bodø Tromsø
Alta Kristiansand
Gjøvik Notodden

Ønsker du å lese Klima- og  Miljørapporten til GK Norge Hovedkontor, kan den leser her.

Klima- og Miljørapporten til enkeltstående kontorsted er tilgjengelig på forespørsel til HR/HMS-avdelingen pr. e-post:  eller ved å kontakte miljøansvarlig direkte:480 47 818.

Faglige råd

GK deltar i ulike komiteer for utarbeidelse av Norske standarder for byggebransjen. I tillegg til å delta i utvalget for Byggforskserien deltar vi også i:

 • Komité for bygningsenergidirektivet
 • Komité for ventilasjon og inneklima
 • Komité for energi i bygninger
 • Komité for levetid for bygninger
 • Komité for NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

 

 

Medlemskap

Som en stor aktør på inneklima og fag som ventilasjon, rør, elektro, sikkerhet, byggautomasjon og kulde er GK opptatt av å videreutvikle og støtte oppunder våre fagområder og bransjen generelt. Vi deltar derfor aktivt som medlemmer og som representanter i faglige organ og organisasjoner:

VKE

VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi samler bedrifter som driver innen ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknisk virksomhet i Norge. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Over 210 bedrifter med avdelingskontorer er medlemmer i VKE.

Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

BNL

Byggenæringens landsforening (BNL) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 15 bransjeorganisasjoner.

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Vår fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene

Organisasjonen representerer ca. 620 store, mellomstore og små medlemsbedrifter. Dette utgjør rundt 65 prosent av omsetningen i bransjen.

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for norske bedrifter. Ca. 16.000 håndverks-, industri- og servicebedrifter er medlemmer i NHO. Flertallet er små og mellomstore bedrifter.

NGBC

Norwegian Green Building Council (NGBC) jobber for at norske bygg skal få en høy miljøstandard. Organisasjonen tilpasser og forvalter miljøklassifiseringssystemet BREEAM i Norge.

RENAS

RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

Custom sub menus