SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Sentral godkjenning utstedes av Bygningsteknisk etat og er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

GK har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for fagene

 • Energiinstallasjoner
 • Ventilasjon og klimateknikk
 • Rørinstallasjoner

GK er medlem av StartBANK. StartBANK er først og fremst beregnet for tjenesteleverandører. På sikt kan det også omfatte vareleverandører. Gjennom ordningen vil aktørene oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av viktige opplysninger.

Tilsvarende kvalifikasjonsordninger er også etablert for andre næringer.
GK er kvalifisert innen følgende ordninger:

 • Sellihca – Kvalifikasjonssertifikat for energisektoren
 • TransQ  – Kvalifikasjonssertifikat for transportnæringen
 • Achilles – Kvalifikasjonssertifikat for oljeindustrien

GK er DNV GL-sertifisert for International Safety Rating System (ISRS) - et sertifikat DNV GL har utarbeidet på grunnlag av 35 års erfaring med best practice innen administrasjon av sikkerhet og bærekraft.

Miljøfyrtårn             miljøfyrtårn.jpg

I GK har vi et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger, og mange av GKs kontorsteder er også sertifisert som Miljøfyrtårn:

Oslo Asker
Drammen Askim
Kjeller Moss
Porsgrunn Romerike
Elverum Stavanger
Førde Ålesund
Tønsberg Bergen
Kristiansund Trondheim
Bodø Tromsø
Alta Kristiansand
Gjøvik  

 

Faglige råd

GK deltar i ulike komiteer for utarbeidelse av Norske standarder for byggebransjen. I tillegg til å delta i utvalget for Byggforskserien deltar vi også i:

 • Komité for bygningsenergidirektivet
 • Komité for ventilasjon og inneklima
 • Komité for energi i bygninger
 • Komité for levetid for bygninger
 • Komité for NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

StartBANK

Med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, har BNL etablert en felles kvalifikasjonsordning for leverandører, kalt StartBANK. Ordningen går ut på at leverandører må gjennom en kvalifiseringsprosess for å bli godkjent som en seriøs leverandør. GK er medlem av StartBANK.

StartBANK er først og fremst beregnet for tjenesteleverandører. På sikt kan det også omfatte vareleverandører. Gjennom ordningen vil aktørene oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av viktige opplysninger.

GK ble godkjent første gang i juli 2005. Sertifikatet fornyes hvert år og vi oppfordrer alle samarbeidspartnere til det samme. Mer informasjon om StartBANK og kvalifikasjonsordningen finnes på www.startbank.no

Seriøsitet

GK er en stor aktør i bransjen på sitt område og har et mål om å leve opp til seriøsitet i bransjen. Vi jobber aktivt med videreutvikling av våre fagområder og engasjerer oss for bransjen generelt. Vi deltar derfor aktivt som medlemmer og som representanter i faglige organ og organisasjoner.

Med seriøse bedrifter i byggenæringen menes bedrifter som følger lover og forskrifter som regulerer virksomheten, og som gjennom verdiskaping bidrar med skatter og avgifter for å styrke fellesskapet og legge grunnlag for en fortsatt utvikling av velferdsstaten. Arbeidet for å motvirke svart arbeid og ulovligheter i byggenæringen har hatt og vil fortsatt ha høy prioritet. Det har gjennom tidene vært ulike utspill, men det har vært vanskelig å få et koordinert og vedvarende fokus på problemet.

Våren 2002 tok Byggenæringen Landsforening (BNL) initiativ til prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen". Hensikten var å samle næringen og myndighetene i et felles prosjekt for å effektivisere innsatsen mot bl.a. svart arbeid.

Medlemskap

Som en stor aktør på inneklima og fag som ventilasjon, byggautomasjon og kulde er GK opptatt av å videreutvikle og støtte oppunder våre fagområder og bransjen generelt. Vi deltar derfor aktivt som medlemmer og som representanter i faglige organ og organisasjoner:

VKE:
VKE (Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi) en bransjeforening som organiserer den utførende delen av klimabransjen. VKE organiserer mer enn 130 bedrifter som arbeider med entrepriser/service og produkter i Norge.

VKE ble formelt etablert 11. juni 2008 og består av de tidligere foreningene:
• Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
• Ventilasjons- og Rørentreprenørenes Forening (VRF)
• Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)

Foreningen har løpende kommunikasjon mellom medlemmene og gruppene med medlemsmøter, gruppemøter, julemøte og generalforsamling. Konsernsjef i GK, Jon Valen-Sendstad, ble i mars 2006 valgt som styreleder i VKE.

NHO:
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for norske bedrifter. Ca. 16.000 håndverks-, industri- og servicebedrifter er medlemmer i NHO. Flertallet er små og mellomstore bedrifter.

NGBC:
Norwegian Green Building Council (NGBC) jobber for at norske bygg skal få en høy miljøstandard. Organisasjonen tilpasser og forvalter miljøklassifiseringssystemet BREEAM i Norge.

RENAS:
RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

Custom sub menus