GK hjemmekontor - Nettbrett

Instruksjoner for første gangs tilkobling:

  1. Last ned appen Citrix Receiver.
  2. Start Citrix Receiver Appen (Ikke aktiver pålogging med SmartCard)
  3. I Citrix Receiver opprettes det en tilkobling mot adresse: https://xen2.gk.no, bruker autentiseres med vanlig brukernavn og passord.
  4. I domain-feltet skal det stå: gk.no

(Det finnes mange varianter av apparater og operativsystem som gjør det vanskelig å garantere funksjonaliteten på denne tilgangsformen. For øvrig forplikter bruker seg til å ha oppdatert sikkerhtsprogramvare på sin enhet for å bruke disse tjenestene.)

 

Custom sub menus