Kontorsteder - Region Sør

Med hovedkontor i Drammen dekker Region Sør fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Regionen er organisert med egne avdelinger for entreprise og service, noen også med byggautomasjon.

Regionsdirektør:
Torgeir Moe


 

GK Drammen (Regionskontor)
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110
3044 Drammen.       
Tlf: + 47 32 21 84 10
 

GK Tønsberg
H. Wilhelmsens Allè 48
Pb. 1238, 3105 Tønsberg.
Tlf: + 47 33 37 83 33
E-post: 

GK Arendal
Teknologiveien 1, 4846 Arendal.
Tlf: + 47 37 05 87 80
 

GK Notodden
Merdeveien 12B, 3676 Notodden.
Tlf: + 47 35 02 58 50

 

GK Kristiansand
Skibåsen 24B
Postboks 9143 Sørlandsparken
4697 Kristiansand.
Tlf: + 47 38 10 66 80

GK Grenland
Porsgrunnsvegen 188, 3735 Skien.
Tlf: + 47 35 56 05 60

GK KULDE - Vakttelefon:
Tlf: 40 00 48 59 

    Custom sub menus