Gneiskvartalet: Det ypperste innen teknologi og bærekraft i Arktis

Gneiskvartalet blir det første bygget i Nord-Norge som sertifiseres både for sitt lave klimaavtrykk, gode inneklima og andre helsefremmende tiltak for de som jobber der.

Sertifiseringene etter Breeam-NOR og Well Building Standard innebærer en dokumentert kvalitetssikring av byggets kvaliteter både for miljøet og menneskene som jobber i det.

Breeam-NOR er Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer, og gir poeng utfra hvor godt bygget leverer på ni områder:

 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

Til sammen gir poengene en sum som kvalifiserer til sertifisering på ulike nivåer: Gneiskvartalets ambisjon er nest høyeste nivå; Excellent.

Well: Helsefremmende tiltak for brukerne av bygget

Well Building Standard er en foreløpig mindre brukt sertifiseringsordning i Norge. Den tar utgangspunkt i brukeropplevelsen for de som har bygget som arbeidsplass. Siden vi bruker 90 prosent av tiden vår innendørs, og minst 1/3 av dagen på jobb med kolleger, bygger vi et godt sted å være!

Well Building Standard måler langs 10 pilarer:

 • Luft
 • Vann
 • Ernæring
 • Lys
 • Bevegelse
 • Inneklima
 • Lyd
 • Materialer
 • Opplevelse
 • Sosialt ansvar

Til sammen gir poengene en sum som kvalifiserer til sertifisering på ulike nivåer: Gneiskvartalets ambisjon er det høyeste; Platinum.

Gneiskvartalet

Høyteknologisk og bærekraftig kontorbygg med ledige lokaler.

Kontakt oss!

Nysgjerrig på hvordan det vil være å ha arbeidsdagen din i Gneiskvartalet? Ta kontakt!

Valgfri

Takk!