TotalTeknisk Entreprise

Moderne bygninger leveres med stadig større og mer komplekse tekniske installasjoner. I GK starter vi et nytt prosjekt med å planlegge overleveringsfasen. Tidspunkt for ferdigstilling og byggherrens krav til sluttprodukt skal stå i sentrum.

Byggets optimale funksjon betinger tverrfaglig koordinering og samhandling fra idéfase, gjennom forprosjekt – og prosjekteringsfase, til gjennomføring, funksjonstesting og endelig overlevering. Vårt mål er alltid overlevering uten mangler.

Reviderte lover og forskrifter, skjerpede krav til energieffektivitet krever mye av alle involverte i en byggeprosess. Teknisk tverrfaglig kompetanse og evne til helhetstenkning gir lav risiko, ønsket kostnadskontroll, få grensesnitt, god oversikt for byggherre og er en vesentlig nøkkel til suksess.

GK har over tid fokusert på teknisk byggeledelse og integratorkompetanse som det vesentlige kriterium for god plan – og gjennomføringsprosess.

Med egen kompetanse og ressurser også innen fagene byggautomasjon, ventilasjon, kulde, rør, elektro og energiteknikk/energiledelse, kan vi tilby nøkkelferdige tekniske anlegg der vi står ansvarlig for alle de tekniske fagene.

Med TTE–konseptet legges det beste grunnlaget for et velfungerende bygg.

Kontakt:

Custom sub menus