Energiledelse

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale energieffektive løsninger gjennom hele byggets levetid.

 

Energi står i sentrum i alle GKs fag

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. GK har lang erfaring med energi og energieffektivisering. Hos oss anses ikke energi verken som et eget fag eller et produkt vi leverer - det er kompetanse som er integrert i alle våre fag.

I likhet med resten av Europa har Norge forpliktet seg til å redusere energibruken og bidra til et bedre klima. Både energimerkeordningen og de stadig strengere byggetekniske forskriftene er et resultat av det europeiske fellesskapet.

Verdens energibruk er for høyt, og energi og klima er et tema alle må forholde seg til i dag. Det er mange store ord og høye mål – men gjøres det egentlig så mye når det kommer til stykket? GK er ute i den virkelige verden, med energibesparende løsninger og har dermed en reell innvirkning på samfunnets energibruk.

I GK legger vi mye kompetanse i teknologi og tjenester som realiserer reduksjon i energibruken og finner alternativer til fossile energikilder. For å lykkes med energieffektivisering må det være lønnsomt for våre kunder. Våre ingeniører finner frem til de mest energieffektive løsningene - både på kortere og lang sikt.

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale løsninger for byggets levetid.

Ta kontakt med GK for et tilbud på en eller flere av følgende tjenester eller installasjoner:

 • Teknisk energiledelse og driftsledelse
  • Fjernovervåkning eller drift gjennom GK Driftssentral
  • Integrert med service samt øvrig forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold
  • Tverrfaglig rådgivning og forbedringsforslag i planleggingsfase, byggefase og driftsfase for bygget
  • Brukerinformasjon, opplæring i drift og bruk samt løsninger for digital informasjonsdeling
 • Energimerking
 • Energivurdering av tekniske anlegg
 • Tekniske systemer i bygg – byggautomasjon, sikkerhet, ventilasjon, varme, kjøling, belysning og teknisk utstyr
 • Ladestasjoner for el-bil og utendørs belysning
 • Varmesentraler, fjernvarme og solenergi-systemer
 • Energioppfølgningssystem og SD-anlegg

Som ledende leverandør av tekniske installasjoner i Skandinavia er vår ambisjon å skape effektive løsninger som fungerer i praksis. Med lavest mulig energibehov, godt inneklima og solid driftssikkerhet. På denne måten vil kundene våre sikre at de får optimale løsninger som reduserer deres påvirkning av det ytre klima, samt minimale kostnader ved drift av bygget via reduserte energikostnader og godt innemiljø.

Custom sub menus