Vedlikeholdsprogram

Gjennom lang erfaring og kompetanse på tekniske annlegg, vet våre dyktige fagarbeidere og ingeniører hva som må til for at ditt bygg driftes optimalt og får lengst mulig levetid. La GK sette opp din vedlikeholdsplan.

Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene.

GK legger disse anbefalingene sammen med byggets spesifikke krav til grunn for en vedlikeholdsplan.

Vedlikeholdsplanen samordner de tekniske fagene slik at dobbeltarbeid unngås og leverandørens krav tilfredsstilles.

Custom sub menus