Teknisk drift

Våre teknikere påtar seg å drifte dine anlegg så du kan gjøre andre ting

Moderne bygg er mer komplekse enn mange tror. Særlig har de tekniske systemene utviklet seg mye de siste årene - ikke minst i hvor tett integrert de er. Det stilles helt andre krav til driftsorganisasjonens kompetanse og systemforståelse nå enn før.

Som bruker er du naturlig nok mer opptatt av resultatet enn teknikken i seg selv. Men all teknikk, også den som er i bygg, krever oppfølging for å fungere som den skal.

Vi påtar oss gjerne oppgaven med å drifte dine tekniske anlegg. Vi sørger for at ventilasjon, varmesystem, lysstyring, ladestasjoner, varmepumper, varmtvannsberedere og andre tekniske anlegg fungerer optimalt. Til enhver tid, og med lavest mulig energikostnad. 

Som spesialister på teknikk og energi, og innsikt i de installerte systemene, vil vi kunne gi presise anbefalinger om både nødvendige oppgraderinger og energieffektiviserende tiltak. Det kan fort være lønnsomt.

Be om driftsavtale der du vanligvis bestiller service.

GKs driftssentral

Vår driftssentral overvåker bygg over hele landet via nettet. Oppdager vi feil eller uregelmessigheter, kontakter vi deg og sender ut en teknikere fra nærmeste avdelingskontor om det er behov for det. Som kunde skal du føle deg trygg på at teknikken følges opp og tas hånd om på aller beste måte.  

Men det er ikke alt. Ingeniørene analyserer også energikostnader og vurderer om det er tiltak som sikrer at de anleggene bevares bedre. Manglende vedlikehold kan fort bli dyrt. Ikke bare med hensyn til energieffektivitet, men også med tanke på følgeskaden en uventet driftsstans kan medføre.

Driftssentralen sammenstiller og analyserer data fra en mengde tekniske installasjoner

  • Kulde- og fryseanlegg
  • Ventilasjonssystemer
  • Energisentraler
  • Varmepumper
  • Elektrisk lys og varme
  • Adgangssystemer
  • Energimålere
  • Og alle andre installasjoner som er koblet opp mot Internett

Det er ingen begrensing på hvilken teknologi og hvilke systemer som benyttes, det eneste kravet er at GK får tilgang til driftsdataene via Internett.  Om ikke bygget har SD-anlegg monterer vi det som skal til. For eksempel vårt eget Monnit-system.

 

Vi tar på oss alt

Med en avtalte på GKs driftssentral kan du fristille deg fra alt av teknisk drift og vedlikehold. Og da mener vi alt. Vi sørger for at teknikken fungerer som den skal, følger vedlikeholdsprogrammene og oppfyller myndighetskrav.

Når GK har ansvar for helheten kan vi planlegge effektivt og sende ut rett kompetanse første gang siden vi bedre vet hva som er feil. Det er her vår oppside ligger. For deg som kunde er du sikret funksjonelle systemer til enhver tid og forutsigbare kostnader. Vi kan også sammenligne beste praksis mellom ulike kunder, og komme med råd for hvordan teknikken kan utvikles. Det er effektivt for oss og effektivt for deg.

Ta kontakt med din vanlige kundekontakt eller via for en samtale og et uforpliktende tilbud. 

 

Custom sub menus