GK Fjern­over­våkning

GK sørger for forutsigbar, stabil og energiriktig drift av dine tekniske anlegg gjennom fjernovervåkning.

Formålet og målet er å gi kundene en forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske anleggene.

GK bruker standard teknologi for å overvåke bygget. Våre ingeniører som overvåker byggene vurderer og analyserer dataene og foretar ved behov korreksjoner på anleggene.

Erfaring tilsier at overvåking av energibruk kan føre til energireduksjon på mer enn fem prosent. Det er derfor viktig at bygget er tilknyttet et SD-anlegg, og at man har tilgang til raskt å gjøre nødvendige justeringer.

GK-cloud er en enklere måte å holde oversikt over all teknikk i bygg, en fremtidsrettet programvare for drift, overvåking og analyse spesielt tilpasset tekniske installasjoner.

gkcloud.no

Med mer enn 50 ulike sensorer er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan overvåke. 

Custom sub menus