EPC Energi­spare­kontrakt

Bedre bygg - gratis

Det høres jo for godt ut til å være sant, men vi garanterer at det stemmer hvis du inngår energisparekontrakt med oss.

Slike kontrakter handler om å finne smarte og lønnsomme energitiltak for dine bygg. I energisparekontrakter (EPC) analyserer vi aktuelle bygg og foreslår tiltak. Aktuelle tiltak innen ventilasjon, oppvarming, bygningsteknikk, belysning og automasjon blir presentert med energi- og lønnsomhetskalkyler.

– Så blir vi sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester et konkret mål for kostnadsreduksjon. Dette målet garanterer vi at vi oppnår. Gjør vi ikke det, må vi ta regningen, understreker Bjarne Moldenes, direktør for eksisterende bygg i GK.

Fase to i et EPC-prosjekt er gjennomføring av fysiske tiltak, og skjer i prinsippet i en totalteknisk entreprise. Ofte betyr det ganske mange tiltak på relativt kort tid, men dette er nettopp hva vi i GK er vant til å jobbe med – daglig.

Den tredje fasen er garantiperioden. Da må vi som entreprenør levere avtalt energisparing løpende.
– Dette ansvaret tar vi helt fram til spart energi har betalt ned investeringen din. Dermed får du mer energieffektive bygg – gratis, fastslår Moldenes.

- Fungerer veldig bra
Til nå er det særlig kommuner som har satt i gang EPC-prosjekter. Tall fra sju prosjekter som investerte fra 4 til 40 millioner viser gjennomsnittlig energisparing på 30 % og tilbakebetalingstid på sju til åtte år, ifølge EPC-ekspert Kjell Gurigard. Han har forhandlet fram en rekke kontrakter på vegne av kommuner, og understreker at kontraktene handler om gjennomføring.

Erfaringene så langt er utvetydige:

– EPC fungerer veldig bra. Les artikkelen fra VVS forum her.

Enklere og raskere
Driftstekniker Bjørn Dalland i Narvik kommune mener EPC er en god modell for kommuner med presset økonomi.

– Vi har ikke penger til å gjøre enøk-tiltak sjøl. EPC-kontrakter er en enklere måte å gjøre det på, og få det raskere i gang, sier han til Inneklima 1/2014. (Tema Energisparekontrakt, side 4) GK er nå i gang med gjennomføringsfasen av energisparekontrakten med kommunen.

Nyttig for private
Gurigard mener energisparekontrakter er høyst relevant også for private aktører.

– Å gjøre innkjøp i det offentlige er vanskelig på grunn av innkjøpsregler. Det som fungerer i det offentlige, fungerer også i det private markedet, sier han. (Inneklima, tema Energisparekontrakt, side 8)

FAKTA:

Energisparekontrakt EPC (energy performance contracting)

  1. Vi går gjennom byggene dine og finner smarte energi- og effektsparetiltak.
  2. Vi blir sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester hvor mye energi du vil spare på dette. Så gjennomfører vi tiltakene i et totalprosjekt.
  3. Vi måler resultatene i drift opp mot avtalt besparelse, i en avtalt tidsperiode.

Tror du EPC kan være god løsning for din kommune eller bedrift? 

Ta kontakt med vår direktør for eksisterende bygg, Bjarne Moldenes, for en uforpliktende samtale.

Custom sub menus