EPC Energi­spare­kontrakt

Bedre bygg med lønnsomme endringer i driftsorganisering
og tekniske anlegg.

Energiledelse handler om å finne smarte og lønnsomme energitiltak for dine bygg og godt samarbeid over lang tid. Vi analyserer aktuelle bygg og foreslår tiltak. Aktuelle tiltak innen driftsoptimalisering, automasjon, ventilasjon, oppvarming, kjøling, bygningsteknisk og belysning blir presentert med energi- og lønnsomhetskalkyler. Oppgraderingstiltak kan medtas i disse prosjektene, slik at modifikasjoner på bygningene utføres i en helhetlig plan.

– Vi blir sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester et konkret mål for kostnadsreduksjon og kvalitet på innemiljø.

Gjennomføring av forbedrende tiltak kan gjøres løpende i drift eller i form av totalteknisk entreprise dersom tiltakene krever investering. GK kan bistå i å etablere tilskudd fra Enova SF til prosjektene.

Når energimålene er oppnådd vil vi i samarbeid med din organisasjon utføre nødvendige driftstjenester som opprettholder forbedringene. Med fokus på nye forbedringer ettersom teknologiutvikling og andre endringer oppstår framover. 

- Fungerer veldig bra
Til nå er det særlig kommuner som har satt i gang EPC-prosjekter. Tall fra sju prosjekter som investerte fra 4 til 40 millioner viser gjennomsnittlig energisparing på 30 % og tilbakebetalingstid på sju til åtte år, ifølge EPC-ekspert Kjell Gurigard. Han har forhandlet fram en rekke kontrakter på vegne av kommuner, og understreker at kontraktene handler om gjennomføring.

Erfaringene så langt er utvetydige:
– EPC fungerer veldig bra. Les artikkelen fra VVS forum her.

Enklere og raskere
Driftstekniker Bjørn Dalland i Narvik kommune mener EPC er en god modell for kommuner med presset økonomi.

– Vi har ikke penger til å gjøre enøk-tiltak sjøl. EPC-kontrakter er en enklere måte å gjøre det på, og få det raskere i gang, sier han til Inneklima 1/2014(Tema Energisparekontrakt, side 4) GK er nå i gang med gjennomføringsfasen av energisparekontrakten med kommunen.

Nyttig for private
Gurigard mener energisparekontrakter er høyst relevant også for private aktører.

– Å gjøre innkjøp i det offentlige er vanskelig på grunn av innkjøpsregler. Det som fungerer i det offentlige, fungerer også i det private markedet, sier han(Inneklima, tema Energisparekontrakt, side 8)

FAKTA:

Energisparekontrakt EPC (energy performance contracting)

  1. Vi går gjennom byggene dine og finner smarte energi- og effektsparetiltak.
  2. Vi blir sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester hvor mye energi du vil spare på dette. Så gjennomfører vi tiltakene i et totalprosjekt.
  3. Vi måler resultatene i drift opp mot avtalt besparelse, i en avtalt tidsperiode.

Tror du EPC kan være god løsning for din kommune eller bedrift? 

Ta kontakt med vår direktør for eksisterende bygg, Bjarne Moldenes, for en uforpliktende samtale.

Custom sub menus