GK Energieffektivisering

Bedre bygg med lønnsomme endringer i driftsorganisering
og tekniske anlegg

Energiledelse handler om å finne smarte og lønnsomme energitiltak for dine bygg, gjennom godt samarbeid over lang tid. Vi analyserer aktuelle bygg og foreslår tiltak. Aktuelle tiltak innen driftsoptimalisering, automasjon, ventilasjon, oppvarming, kjøling, bygningsteknisk og belysning blir presentert med energi- og lønnsomhetskalkyler. Oppgraderingstiltak kan medtas i disse prosjektene, slik at modifikasjoner på bygningene utføres i en helhetlig plan.

– Vi blir sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester et konkret mål for kostnadsreduksjon og kvalitet på innemiljø.

Gjennomføring av forbedrende tiltak kan gjøres løpende i drift eller i form av totalteknisk entreprise dersom tiltakene krever investering. GK kan bistå i å etablere tilskudd fra Enova SF til prosjektene.

Når energimålene er oppnådd vil vi i samarbeid med din organisasjon utføre nødvendige driftstjenester som opprettholder forbedringene.

GK Energieffektivisering

  1. Vi analyserer byggene dine og finner smarte energi- og effektsparetiltak.
  2. Vi blir sammen enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester hvor mye energi du vil spare på dette. Så gjennomfører vi prosjektene.
  3. Vi måler resultatene i drift opp mot avtalt besparelse.

 

Tror du et samarbeid med GK om energieffektivisering kan være god løsning for din kommune eller bedrift? 

Ta kontakt med ditt nærmeste GK- kontor, eller vår direktør for eksisterende bygg, Steinar Holm for en uforpliktende samtale.

Custom sub menus