Solenergi

Vi hjelper deg gjerne med å høste energi direkte fra solen - enten det er solceller eller solfangere

Et standardpanel er ca. 1600 x 1000 mm og finnes i ulike versjoner. Normal produksjon er 260-300 W, men det selges også dyrere paneler som gir mer. Høyere watt er høyere pris. Man regner en effektivitet på ca. 85 % av dette siden panelet ikke er vinklet rett mot sola hele dagen. Etterspørselen etter solenergi er økende. Også i Norge. Aldri før har det blitt installert så mange kvadratmeter solcelleanlegg som nå, og trenden forventes å holde seg.

Som landets ledende tekniske entreprenør, tilbyr GK solcelle- eller solfangeranlegg for alle typer nærings- og formålsbygg. Vi prosjekterer og installerer anlegg som er tilpasset byggets behov og det øvrige energisystemet - og sørger for at de fungerer godt sammen. Drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget, enten det er solceller eller solfanger, legges til i den eksisterende serviceavtalen dersom det finnes.

Solceller

En solfanger tar opp energien i solstråling og bruker den til oppvarming av vann. Våre energiingeniører dimensjonerer og anbefaler plassering av solcelleanlegget for hvert enkelt bygg. Vår kompetanse innen elektro og byggautomasjon sikrer at anlegget oppfyller alle myndighetskrav og fungerer sømløst sammen med den øvrige teknikken i bygget og det eksisterende SD-anlegget dersom det finnes.

 

Solfangere

Termiske solfangere har høyere energiopptak pr. kvadratmeter enn et tilsvarende stort solcellepanel. De kommer derfor heldig ut i bygg med stort varmtvannsbehov, f.eks. idrettshaller, svømmehaller og hoteller. Solfangere kan med fordel installeres i bygg med varmepumpe slik at denne kan avlastes i store deler av året.

 

Be om tilbud på solcelle- eller solfangeranlegg fra ditt lokale GK-kontor. Vi kan levere anlegg hvor som helst i landet. 

Custom sub menus