Støtteordninger for varmepumper

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg: Nå kan borettslag og boligsameier få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak. Tilbudet er rettet mot borettslag og sameier med minimum 10 boligenheter.

Kartleggingen vil gi dere bedre oversikt over energitiltak i egen bygningsmasse, og hvor lønnsomme de vil være. Dermed er dere bedre rustet til å ta en investeringsbeslutning.

Resultatet av kartleggingen kan i neste omgang enkelt brukes til å søke om støtte til investeringer gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg.

Støtte til eksisterende bygg: Enova gir ditt borettslag støtte til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan dere lettere velge fremtidsrettede energiløsninger.

Støtte til varmesentraler: Enova gir ditt borettslag investeringsstøtte til varmesentraler som produserer fornybar energi. Slik kan dere lettere velge mer riktige energiløsninger. Og din bolig får grønnere energikarakter.

(Kilde: Enova)

Custom sub menus