Energiledelse

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale energieffektive løsninger gjennom hele byggets levetid.

 

Energi står i sentrum i alle GKs fag

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. GK har lang erfaring med energi og energieffektivisering. Hos oss anses ikke energi verken som et eget fag eller et produkt vi leverer - det er kompetanse som er integrert i alle våre fag.

I likhet med resten av Europa har Norge forpliktet seg til å redusere energibruken og bidra til et bedre klima. Både energimerkeordningen og de stadig strengere byggtekniske forskriftene er et resultat av det europeiske fellesskapet.

Verdens energibruk er for høyt, og energi og klima er et tema alle må forholde seg til i dag. Det er mange store ord og høye mål – men gjøres det egentlig så mye når det kommer til stykket? GK er ute i den virkelige verden, med energibesparende løsninger og har dermed en reell innvirkning på samfunnets energibruk.

I GK legger vi mye kompetanse i teknologi og tjenester som realiserer reduksjon i energibruken og finner alternativer til fosile energikilder. For å lykkes med energieffektivisering, må det gi lønnsomt for våre kunder. Våre ingeniører finner frem til de mest energieffektive løsningene - både på kortere og lang sikt.

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale løsninger for byggets levetid.

 

Som ledende leverandør av inneklimainstallasjoner i Skandinavia er vår ambisjon å levere løsninger med lavest mulig energibehov, i nye så vel som eksisterende bygninger. På denne måten vil kundene våre sikre at de får optimale løsninger som reduserer deres bygg påvirkning av det ytre klima, samt minimale kostnader ved drifting av bygget via redusert energiregning. Ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og vannbårne energisystemer er alle installasjoner som krever energi.

Ta kontakt med GK for et tilbud på energimerking på ditt bygg! Vi utfører også energivurdering av ditt tekniske anlegg.

Custom sub menus