Vi leverer og monterer skipselektronikk til fartøyer i alle størrelser.

  • GPS
  • Kartplottere
  • Autopilot
  • Ekkolodd
  • VHF
  • Radar
  • Sikkerhet og nødutstyr
  • AIS
  • Radio/TV
  • ITV kameraanleg

Tilbake til GK Elektro Tromsø

Maritim skipselektronikk

Custom sub menus