Fag og løsninger

GKs fag og løsninger

Ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør, elektro og vannbårne energisystemer er alle viktige fag for å oppnå godt innemiljø. Samtidig er det en kjensgjerning at anleggene krever energi.

Som ledende leverandør av tekniske inneklimainstallasjoner i Skandinavia er GKs ambisjon å bidra til mer energieffektive løsninger i nye så vel som eksisterende bygninger. GK kan vise til resultater fordi vi både er rådgivende og utførende samarbeidspartner. Vi hjelper våre kunder med å kutte unødvendig energibruk.

Kontakt ditt lokale GK-kontor

 

Custom sub menus