None
Foto: EnergePic.com

Ikke la varmen ta knekken på inneklimaet

Skrevet 01. juni 2018 av Kim Robert Lisø Administrerende direktør GK Inneklima
Ikke la varmerekordene ødelegge for produksjonsevnen, skriver Kim Robert Lisø.
Kim Robert Lisø
Administrerende direktør GK Inneklima

I mai har varmerekordene røket flere steder i Sør-Norge. Med 30 grader i skyggen, settes også inneklimaet i skoler, barnehager og næringsbygg på prøve. Er du heldig og jobber i et nyere næringsbygg eller nybygd skole, merker du kanskje ikke så mye til det – moderne energieffektive bygg er godt isolerte, med velfungerende tekniske anlegg.

Men mange opplever nok en sammenheng med inne- og utetemperatur i disse dager og det kan få store konsekvenser. Nye studier fra USA viser at varmt vær gir betydelig dårligere resultater på eksamen. Gjennom studier av eksamensresultater og temperatur for ti millioner elever i perioden 2001 til 2014 ser forskere en tydelig sammenheng mellom høye temperaturer og lave resultater.

Allerede ved 21 grader begynner effekten. Derfra senkes læringsgraden med en prosent for hver 0,55 grad temperaturen øker. En ungdomsskole i Fredrikstad måtte avbryte eksamen på grunn av varmen, da det var 30 grader varmt inne i eksamenslokalet. Ville det vært greit med 27 grader?

Skoleelever fortjener de beste forutsetningene de kan få for å prestere best mulig. Det krever et læringsmiljø med godt inneklima. Og akkurat som elevene presterer bedre på eksamen med bedre inneklima, vil bedrifter kunne tjene på et optimalisert produksjonsmiljø for sine ansatte.

De amerikanske forskerne argumenterer for at økte investeringer i inneklimaløsninger vil lønne seg i form av bedre lønnsomhet. I Houston med sine gjennomsnittlige 29 grader, vil investeringer i aircondition gi 2120 dollar tilbake i året per student. Dette bygger opp under resultater fra andre forskningsprosjekter med fokus på inneklimakvalitet. Det er for eksempel klare sammenhenger mellom ren luft og evnen til å prestere kognitivt.

I GK er vi overbevist om verdien av godt inneklima og optimalt produksjonsmiljø. Derfor bidrar vi også til forskning på området gjennom blant annet prosjektet Svalvent hos SINTEF Byggforsk og vi skal bidra til å utvikle energieffektive nabolag gjennom FME ZEN.

Godt inneklima er en investering – ikke en utgift.

Custom sub menus