None
Miljøhuset GK er bygget etter passivhus-standard.

Frykten for passivhus ubegrunnet

Skrevet 19. april 2018 av Redaksjonen
Ny forskning fra SINTEF viser at passivhus fører til hverken dårlig inneklima eller fuktproblemer.
Redaksjonen

– De positive erfaringene fra EBLE kommer ikke som noen overraskelse for oss i GK. Vi har siden 2012 selv sittet i Miljøhuset GK, et næringsbygg bygget etter passivhus-standard på Ryen i Oslo, og tilbakemeldingene fra våre medarbeidere og de mange besøkende er svært positive, forteller Kim Robert Lisø, administrerende direktør i GK Inneklima.

Nå håper han markedet og brukerne har med seg rapporten i bakhodet når de skal investere i nye ambisiøse prosjekter eller rehabiliteringer.

– Vi ønsker å ligge i front av utviklingen og utfordre kundene våre til å ta i bruk ny teknologi og nye konsepter. Da kan vi oppnå enda mer energieffektive løsninger, løsninger som bidrar til nullutslippssamfunnet - og som naturligvis også ivaretar et sunt og godt inneklima, sier Lisø.

Forventet fukt og dårlig inneklima

Det er forskningsprosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) utført av SINTEF og bestilt av Lavenergiprogrammet som konkluderer med at skepsisen til passivhus i Norge langt på vei er ubegrunnet, skriver Norsk VVS.

Da de første passivhus-prosjektene ble igangsatt for nærmere ti år siden, ble det fra boligkjøpere, byggherrer og eksperter hevdet at de tette og godt isolerte byggene ville plages med fukt og dårlig inneklima.

Nå har EBLE sett nærmere på 74 nye boliger forskjellige steder i landet. I de 74 boligene har man sett nærmere på:

  • Hvor mye energi som går med til oppvarming, varmtvann, lys og teknisk utstyr
  • Innetemperatur
  • CO2 og relativ fuktighet i enkelte rom
  • Fukt i konstruksjonen

Lite fukt og energibruk

Målinger av trefuktighet i syv boliger avdekket ingen fuktproblemer. Dette viser at passivhus kan bygges etter standardmetoder uten fare for fuktighet i konstruksjonene.

Energibruken i passivhus har lenge vært omdiskutert, og EBLE avdekker at de fleste passivhus bruker mer energi til oppvarming enn beregnet. Likevel bemerkes det at det gjennomsnittlig brukes 30 % mindre energi i passivhus enn boliger bygget etter TEK10. Det påpekes også at energibruken avhenger av beboernes vaner og bevissthet rundt energibruk.

Komfortabel temperatur

En vanlig antagelse har vært at svært tette bygg ville føre til høye temperaturer innendørs og dårlig inneklima.

Resultatet avslører imidlertid at de aller fleste beboerne er godt fornøyd med boligens innetemperatur, både vinter og sommer. Det samme gjelder lufttilførsel og luftkvalitet.

Det kom imidlertid frem at flere var plaget av lav luftfuktighet om vinteren. Rapporten peker på at dette er et problem med balansert ventilasjon som ikke avgrenses til passivhus.Kategori: Nyheter
Custom sub menus