None
Foto: Magnus B: Drabløs (GK)

OSL - T2 Gardermoen

Skrevet 29. august 2017 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

OSL er Norges største flyplass og gjennomgår utbygging for å øke kapasiteten fra ca. 23 millioner reisende til ca. 28 millioner reisende i 2017. Dette medfører bygging av et nytt sentralbygg (SBV) og en ny Pir (PN) samt ombygging av deler av eksisterende bygg inkl. jernbanestasjon. Det etableres 11 nye gater. I tillegg vil det bli etablert mange nye kommersielle arealer med ulike funksjoner, og ulike ventilasjonsløsninger.

GK har hatt ansvar for levering av ventilasjons-anlegget på utvidelsen av flyplassen. Det er levert ca. 50 ventilasjonsaggregater, samt en del spesialvifter for røykventilasjon, trykksetting av rømningsvei og krigsventilasjonsaggregat i nytt tilfluktsrom. Det er også etablert eget system for overtrykksventilasjon når det ikke er gjenvinningsbehov.

For SBV og ombyggingsarealer er det bygd et nytt hovedluftinntak med kapasitet på 480.000 m3/h. I Pir Nord er det etablert 3 nye luftinntak hver med kapasitet på 300.000 m3/h. Alle luftinntakene har Bergensrister.

Byggherre: Avinor AS
Byggtype: Terminalbygg, flyplass
Oppdragstype: Flerfaglig totalentreprise - Ventilasjon, kulde og byggautomasjon
Prosjektstørrelse: 140 000 m2
Byggeår: 2014 - 2017
GK kontorsted: Jogstadveien 25, 2007 Kjeller
Pb. 178, 2027 Kjeller.
Tlf: 67 06 94 60

Icon Last ned PDF

Custom sub menus