None
Konsernsjef Jon Valen-Sendstad beskrev en lys fremtid for byggebransjen, men påpekte at det kom til å kreve stadig mer bruk av automatisering.

Urbaniseringen er avhengig av automatisering

Skrevet 25. august 2017 av Redaksjonen
Fremtidige gigantbyer og hvordan «tingenes internett» kan løse deres utfordringer var blant temaene da GK inviterte kunder og samarbeidspartnere til foredrag på Miljøhuset GK.
Redaksjonen

GK samlet kunder og samarbeidspartnere til en fordypning i «Internet of things - Fra buzzword til business» og hvor utviklingen er på vei torsdag 24. august. På talerlisten stod den annerkjente fremtidsforskeren Kjell A. Nordström, Brad Walters, CEO i Monnit, OBOS-sjef Daniel  NoneFremtidsforsker Kjell A. Nordström Kjørberg Siraj og GK Gruppens administrerende direktør Jon Valen-Sendstad. Kveldens konfransier var Kari Slaatsveen.

– De nordiske landene i front

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor svært mange lar seg imponere og fascinere av Kjell A. Nordström. Den finsk-svenske økonomen, forfatteren og foredragsholderen skisserte en fremtid hvor man ikke lenger snakker om 220 land, men 600 steder – det vil si 600 urbane områder med 80 til 85 % av hele jordens befolkning.

Han beskrev de nordiske landene som helt i front når det gjelder urbanisering, og påpekte at Oslo og Stockholm er byene i verden som har størst prosentvis tilflytting.

NoneCEO i Monnit, Brad Walters. – Med totalt 26 millioner mennesker er Norden verdens 9. største økonomi, påpekte Nordström.

Tilbyr 57 ulike sensorer

Ettersom kveldens tema var «the Internet of things», var det naturlig at en av GKs viktigste samarbeidspartnere på området presenterte seg. CEO Brad Walters i Monnit hadde tatt turen fra sitt hovedkontor i Salt Lake City for å presentere hvordan de i samarbeid med GK kan hjelpe byggeiere og driftere til å overvåke sine tekniske anlegg gjennom små, trådløse sensorer.

Walters forklarte at Monnit i dag tilbyr hele 57 ulike sensorer, og at de har 17 nye varianter under utvkling. Det er nesten ingen grenser for hva som kan overvåkes. Flere store aktører benytter seg i dag av deres tjenester i USA, og telegiganteen AT&T kunne vise til en reduksjon på 13 % i vedlikeholdskostnader på sine basestasjoner etter at de tok i bruk enkle sensorer fra Monnit som kunne forutse vedlikeholdsbehov.

Viktig med kundeperspektiv

NoneObos-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj forklarte hvordan de som byggherre alltid var på utkikk etter å dra nytte av den teknologiske utviklingen, men at de passet på å holde et kundeperspektiv og hvordan det gagnet kunden å ta det i bruk.

– Vi må våge å tenke stort, sa Siraj til forsamlingen.

Blant annet viste han en kort video av hvordan man allerede neste år tenker å benytte seg av såkalt utvidet virkelighet på byggeplassen med visning av planlagt røropplegg på naken vegg.

– Blir viktigere i fremtiden

NoneKonsernsjef i GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad Konsernsjef i GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad, avsluttet foredragsrekken med å tegne et bilde av fremtidsutsiktene for GK som leverandør av IoT-produkter og bransjen generelt. Han er overbevist om at fremtidens gigantbyer vil skape et enormt behov for automatisering.

– Urbaniseringen av verden vil føre til at dobbelt så mange mennesker kommer til å bo i byer som i dag. De skal ha boliger, kontorer og skoler, påpekte Valen-Sendstad.

Ifølge Valen-Sendstad ser vi i dag en stadig økende bruk av IoT-gjenstander, og at dette kommer til å bli mye viktigere i tiden som kommer. Det meste av det vi gjør i dag skal vi fortsette med å gjøre. Rørleggere vil fremdeles utføre rørleggertjenester, men IoT-gjenstander vil trolig påvirke hvordan arbeidet planlegges, utføres og betales for.

Samtidig vil mengden komponenter koblet til internett kreve et strengt sikkerhetsregime.

NoneMange benyttet muligheten til å knytte nye kontakter både før og etter foredragene.

Custom sub menus