None

Over 16 prosents omsetningsvekst

Skrevet 30. juni 2017 av Redaksjonen
Omsetningen til GK Gruppen økte med 16,7 prosent til 5,5 milliarder kroner i 2016 sammenlignet med 2015.
Redaksjonen

Regnskapstallene til GK Gruppen for 2016 er klare. De viser kraftig vekst i omsetning og positivt resultat. Veksten skyltes særlig fremgang innen rør og elektro, og et meget tilfredsstillende resultat i Sverige. 

Rørvirksomheten til GK Gruppen landet på ca. 1,2 milliarder kroner, hvorav Norge sto for ca. 800 millioner. Dette er en sterk forbedring fra året før. Elektrovirksomheten i Norge økte også solid til over en halv milliard. 

Selskapet har vokst i antall ansatte og med flere nyetableringer. GK Gruppen er i dag representert med 52 kontorer i Norge, 24 kontorer i Sverige og 8 i Danmark. 

– GK Gruppen fortsetter å vokse. Vi har etablert oss med flere fag på flere steder og ser at vi drar nytte av vår store lokale tilstedeværelse som er bygd opp over mange år. I 2016 fikk over 500 nye ansatte. Når vi vet hvor hard konkurransen om kompetanse er i vår bransje, er dette svært hyggelig, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen.  

Resultatet før skatt ble på 90 millioner kroner. 

– Resultatet kunne vært bedre, men vi må erkjenne at vekst koster. Vi mener likevel at vekst er rett prioritering. GK skal ha et komplett tilbud av tekniske tjenester i hele Skandinavia noe vi har lagt grunnlag for gjennom 2016, forsetter Valen-Sendstad. 

Aktivitetsnivået har vært historisk høyt. I tillegg til vekst i produksjonen har også ordreinngangen utviklet seg positivt. GK Gruppen hadde en ordreinngang i 2016 på 5,5 mrd. og produksjonsreserven mot 2017 er opprettholdt bl.a. gjennom tilslag på flere prestisjetunge kontrakter. 

Soliditeten er sterk og selskapet kan vise til nok et år uten rentebærende gjeld.  

– Vi har et godt eierskap med langsiktig perspektiv. Det understøtter strategien og åpner muligheter for videre utvikling. Vi satser sterkt på å utvikle nye konsepter og løsninger tilpasset det skandinaviske markedet, for både byggherrer og eiendomsbesitter, avslutter Valen-Sendstad. 

Custom sub menus