None

Fredagsnøtt - denne tar du på to minutter

Skrevet 16. juni 2017 av Bjørn-Osvald Skandsen
Er du ingeniør tar du denne på to minutter
Bjørn-Osvald Skandsen

direktør marked og kommunikasjon

 

Hva ser du i skissen over? Du skal få et hint, noe er feil. 

 

Fant du feilen? Det dreier seg om energitap.

Diagrammet viser temperaturer i et ventilasjonsaggregat som står i et typisk eldre kontorbygg. Vi har montert noen enkle temperaturmålere, på størrelse med en terning, som kan leses av trådløst.

Ved første øyekast ser det kanskje ok ut. Batteriene er fulladet og signalene gode.

Men du skal få et par hint til.

  1. Legg merke til datoen, det er sommer. 
  2. Temperaturen for avtrekket er 26 grader
  3. Temperaturen på tilluften, luften som tilføres kontorplassene, er 16 grader

Så langt ser det ganske normalt ut. Det er varmt og det tilføres kjøling. Men se på avtrekk og avkast.

Det er varmt i avtrekk og kaldere i avkast. Temperaturen for avtrekket (26) synker til 18 grader etter at den har passert aggregatet. Varmegjenvinneren går altså.

Svar: Det som skjer er at uteluften varmes opp av den varme inneluften gjennom varmegjenvinneren før den igjen kjøles ned via kjølebatteriet. Det brukes altså unødvendig energi til kjøling.

 

Dette var kanskje ikke så vanskelig å se, men illustrerer godt kjernen i driftsoppfølging.

Systemene sender ingen feilsignaler, alt fungerer jo, men informasjonen systemene gir er verdiløse om de ikke analyseres. Sett at du hadde 50 av disse anleggene, hvordan ville du fulgt opp da?

10 TWh-målet er kun oppnåelig hvis vi drifter anleggene godt. Har du ikke inhouse kompetanse til dette, bør du søke hjelp. Det kan fort lønne seg.

GK jobber med å utvikle algoritmer og «machine learning» hvor uønskede driftstilstander kan oppdages i et stort antall tekniske installasjoner. God energieffektiv driftsoppfølging handler om så mye mer enn å lese av noen feilmeldinger på et SD-anlegg.

Synes du denne var morsom gi den gjerne til din driftstekniker.

God helg!Kategori: Fagblogg
Custom sub menus