None

Skal rådgi statsråden i energispørsmål

Skrevet 15. juni 2017 av Redaksjonen
GK inn i næringspolitisk utvalg
Redaksjonen

GKs Even Leira er tatt inn som representant i NELFOs næringspolitiske utvalg og skal være sterkt delaktig i utformingen av elektrobransjens offisielle innstillinger til myndigheter og virkemiddelapparatet.

NELFOs næringspolitiske utvalg består at et knippe nøkkelpersoner fra de ledende elektroaktørene i Norge. De skal bygge politisk oppslutning om prioriterte saker bransjen er opptatt av.

Mesteparten av saksbehandlingen i Stortinget foregår i fagkomiteene. Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets faste komiteer. NELFOs næringspolitiske utvalg skal følgelig jobbe tett opp mot disse, med råd og anbefalinger. Dette blir spesielt aktuelt etter valget til høsten når nye komiteer skal formes og hovedlinjene legges.

- Det er viktig å engasjere seg i denne type arbeid sier Even Leira, administrerende direktør i GK Elektro. - GK Elektro sitter på innsikt og kompetanse flere politikere kan ha nytte av, både om det rent tekniske og energimessige, men også om hvordan bransjen fungerer. Med en stemme inn i utvalget er vi med på å påvirke de virkelig store avgjørelsene i samfunnet.

 

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.Kategori: Nyheter
Custom sub menus